Spring navigation over

Nyt fra nyt fra boligsocialt hus , 2019

Flere føler sig trygge

19. december 2019 Flere beboere i Vollsmose føler sig trygge, og mange flere har tillid til de andre beboere i bydelen. Det viser en ny undersøgelse af naboskab og tryghed i Vollsmose.

Beboerformand: Brug din stemme i helhedsplanen

20. november 2019 Alle torsdage i november holder Vollsmose Sekretariatet åbne kaffemøder, hvor beboerne kan komme med input til den kommende boligsociale helhedsplan for Vollsmose. Beboernes stemme er med til at skabe fremtiden for Vollsmose, ifølge beboerdemokrat.

Naboskabsundersøgelse ude nu

14. november 2019 I midten af november modtager beboerne i Vollsmose et spørgeskema om naboskab og tryghed. Beboernes oplevelse af at bo og færdes i Vollsmose vil Vollsmose Sekretariatet bruge i arbejdet med at gøre Vollsmose til et trygt og godt sted at bo for alle.

Ruller ud med tips til gratis sommeroplevelser

03. juli 2019 Vollsmose Sekretariatets medarbejdere er igen i år rundt med trækvognen i Vollsmose for at fortælle om byens mange spændende og gratis tilbud i skolernes sommerferie.

Bydelssøstre vil have flere hen til stemmeboksen

16. maj 2019 Vollsmoses bydelssøstre opfordrer alle i bydelen til at bruge deres stemmeret ved folketingsvalget den 5. juni. De vil selv gå forrest med et godt eksempel og inviterer alle i Vollsmose til at følges med dem hen til stemmeboksen. Ifølge valgforsker kan gode rollemodeller rykke meget ved valgdeltagelsen.

Mange skolebørn spiser for usundt

26. april 2019 Der er en social ulighed i sundhed blandt skolebørn. Det viser Skolebørnsundersøgelsen 2018. I Vollsmose Sekretariatet er der fokus på den tidlige indsats på området, hvor forældrene støttes i at tage ansvar for en sund kost.

Beboere i særligt udsatte boligområder har dårligere sundhed

21. marts 2019 Flere beboere i de såkaldte ghettoer har dårligere sundhed sammenlignet med andre almene boligområder. Til gengæld er de mere motiverede for at blive sundere. Det viser en rapport fra Statens Institut for Folkesundhed.

Frivilligt arbejde giver bedre mental sundhed

12. marts 2019 Man bliver et gladere menneske af at lave frivilligt arbejde. Det viser en undersøgelse fra Statens Institut for Folkesundhed. Sekretariatsleder, Mette Beck Frost, er begejstret for, at den store frivillighed i Vollsmose både er til gavn for hele bydelen og ikke mindst de over 100 frivillige, som Vollsmose Sekretariatet understøtter.

Børnefamilier flytter efter hus og have

07. marts 2019 Muligheden for at købe en ejerbolig og få hus og have kan få ressourcestærke børnefamilier til at blive boende i udsatte boligområder. Større fokus på fastholdelse af de ressourcestærke familier er mindst lige så vigtigt som tiltrækning af nye beboere, når udsatte boligområder skal forandres. Det viser en ny undersøgelse fra Center for Boligsocial Udvikling, der udkommer i dag.

Arbejdet med frivillige kræver faste rammer

05. marts 2019 Skal beboere engageres i frivilligt arbejde, skal de vide, hvordan man kan være frivillig i boligområdet. De skal kende de konkrete rammer for arbejdet og være klar over, hvordan de kan få støtte som frivillige. Sådan lyder det blandt andet i en ny rapport fra Center for Boligsocial Udvikling.

Årsberetning 2018: Sekretariatet arbejder videre i velkendt spor

04. marts 2019 Selvom Vollsmose har været præget af store forandringer i 2018, arbejder Vollsmose Sekretariatet videre i et velkendt spor med et stærkt og vedholdende fokus på at få flere beboere i job og uddannelse samt styrke civilsamfundet gennem boligsociale indsatser.

Etnisk danske børnefamilier er mest udsatte

28. februar 2019 Etnisk danske børnefamilier i udsatte boligområder er overrepræsenterede i forhold til misbrug, psykisk sygdom og domme for kriminalitet. Det viser en evaluering af Landsbyggefondens boligsociale indsatser.

Ny bestyrelse i Vollsmose Sekretariatet

01. februar 2019 Hvor sekretariatets tidligere bestyrelsesmedlemmer primært var hentet på direktionsgangen hos de enkelte parter, består bestyrelsen nu primært af parternes administrative ledelse på chefniveau.

Her kan du læse den seneste udgave af Vollsmose Avisen.

Læs her