Sammenhængskraft og medborgerskab

Flere beboere i udsatte boligområder skal være en del af fællesskabet og deltage aktivt i samfundet, og civilsamfundet skal styrkes, så stærkere fællesskaber kan bidrage til større tryghed og attraktive boligområder. Det er de overordnede og strategiske mål med at styrke den sociale sammenhængskraft i Vollsmose, Rising, Ejerslykke, Korsløkkeparken og Skt. Klemensparken.

BoligSocialt Hus har fokus på at understøtte de lokale civile strukturer og lokale foreninger samt styrke den enkelte beboers medborgerskab, sociale netværk, færdigheder og kompetencer. Det sker gennem aktiviteter såsom rådgivning til foreninger, uddannelse af frivillige beboere, bydelssøstre- og brødre og en beboerredaktion.

Læs mere om, hvordan vi arbejder i Vollsmose, Rising, Ejerslykke, Korsløkken og Skt. Klemensparken.