Spring navigation over

KRIMINALITETSFOREBYGGELSE

På tværs af boligområderne for Boligsocialt Hus oplever beboerne i perioder utryghed, kriminalitet og uacceptabel adfærd. BoligSocialt Hus arbejder derfor på at skabe boligområder, der opleves som trygge, og hvor børn og unge støttes i et liv uden kriminalitet. Den boligsociale helhedsplan har et tæt samarbejde med SSP, hvilket blandt andet indebærer aktiv deltagelse i netværk som Lokalområdernes Kriminalpræventive Samarbejde, Ungdomsuddannelsernes Kriminalpræventive Samarbejde og Civilsamfundets Kriminalpræventive Samarbejde.

Helt konkret samarbejder BoligSocialt Hus med både beboere og myndigheder om at forebygge kriminalitet gennem aktiviteter såsom Nabohjælp, tryghedsvandringer og tidlig kriminalitetsforebyggelse i skoletiden.  

Overordnet set har alle aktiviteter i de boligsociale helhedsplaner indirekte et kriminalitetsforebyggende sigte i og med at alt, der bidrager til at styrke den enkeltes robusthed i livet og baner vejen til sunde fællesskaber, forebygger kriminalitet og risikoadfærd.

Læs mere om, hvordan vi arbejder i VollsmoseKorsløkkenRising og Ejerslykke.