Spring navigation over

Rising

Boligområdet Rising består af de fire boligafdelinger Påskeløkken, Solbakken, Riisingparken og Smedeløkken, som ligger i Odense C. Området har været på regeringens såkaldte ghettoliste siden 2016 under betegnelsen Solbakken og er fra 2020 betegnet som en hård ghetto. Det betyder, at boligorganisationer og Odense Kommune skal udarbejde en lovbestemt udviklingsplan for at nedbringe andelen af almene familieboliger i området for eksempel ved at gøre flere af boligerne til ungdomsboliger.

Der bor omkring 1.320 beboere i 644 lejemål. Området er attraktivt for mange typer af beboere blandt andet studerende, da det er tæt på centrum, og der er let adgang til byens uddannelser. Kun få flytter derfra, og der er lang venteliste til at flytte ind.

Rising er dog også kendetegnet ved en række udfordringer. En stor andel af beboerne har ikke en tilknytning til arbejdsmarkedet, uddannelsesniveauet og den gennemsnitlige indkomst er lav, skolefraværet er højt, beboerne oplever i perioder utryghed og uacceptabel adfærd og få beboere er en del af positive og netværksfremmende fællesskaber.

Visionen for Rising er, at boligområdet bliver en endnu mere attraktiv og velfungerende bydel i Odense, hvor den enkelte har de samme muligheder som i det øvrige Odense. Derfor står bydelen overfor en større fysisk og helhedsorienteret udvikling, som den boligsociale helhedsplan skal understøtte og bidrage til ved at løfte beboerne socialt.

Det boligsociale arbejde i Rising er centreret omkring fire forskellige indsatsområder rammesat af Landsbyggefonden:


I det seneste nummer af VollsmoseAvisen kan du blandt andet møde musikeren Bayoumi, der gerne vil inspirere unge i Odense til at følge deres drømme. Du kan også læse om centervagten på Vollsmose Torv, du kan lære at lave dine egne lysglas og lære at bage nordiske kæmpeklejner. 

Læs her