Spring navigation over

Bestyrelsen i BoligSocialt Hus

____________________________________________________________________________

Hanne Rosenberg Christiansen (forperson)

Chef for beboerdemokrati og udvikling af boligområder, Fyns Almennyttige Boligselskab

Rikke Rau (næstforperson)

Afdelingschef Stab og service, Civica

Henrik Clausen (næstforperson)

Partner, Domhusgården Ejendomsadministration, Odense Boligselskab

Inge Langkilde Larsen (næstforperson)

Konsulent, Borgmesterforvaltningen, Odense Kommune

Erling Nielsen

Formand for organisationsbestyrelsen, Fyns Almennyttige Boligselskab

Søren Damgaard

Formand for organisationsbestyrelsen, Civica

René Bøye

Formand for organisationsbestyrelsen, Odense Boligselskab

Jane Findahl

Koncernchef, Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, Odense Kommune

Sonja Serup Hansen

Familie- og Forebyggelseschef, Børn- og Ungeforvaltningen, Odense Kommune

Lars-Bo Johansen

Kontorchef, Almene boliger, By- og Kulturforvaltningen, Odense Kommune

Per Franch (konsulent)

Politikommissær, Forebyggelsesafdelingen, Fyns Politi

Ole Jensen (sekretær for bestyrelsen)

Chef, BoligSocialt Hus