Spring navigation over

Korsløkken

Boligområdet Korsløkkeparken består af fire boligafdelinger, som tidligere har været klassificeret som ghetto på regeringens liste over udsatte boligområder og de såkaldte ghettoområder. I 2020 er Korsløkkeparken udgået af listen, da området ikke længere opfylder de fire kriterier for at være på. BoligSocialt Hus varetager en boligsocial opgave i tre ud af fire afdelinger. Det drejer sig om afdeling 34, 35 og 37.

Korsløkken er placeret i Odense SØ og rummer 1.028 lejemål med omkring 2.150 beboere. Fyns Almennyttige Boligselskab (FAB) har fra 2017-2020 gennemført en gennemgribende fysisk renovering, så lejlighederne fremstår nye og moderne med store altaner og terrasser og med et nyt fælleshus til aktiviteter. 

Korsløkken er dog også kendetegnet ved en række udfordringer. En stor andel af beboerne har ikke en tilknytning til arbejdsmarkedet, uddannelsesniveauet og den gennemsnitlige indkomst er lav, og beboerne oplever i perioder utryghed og uacceptabel adfærd.

Visionen for Korsløkken er, at boligområdet bliver en endnu mere attraktiv og velfungerende bydel i Odense, hvor den enkelte har de samme muligheder som i det øvrige Odense. Det mål understøtter og bidrager den boligsociale helhedsplan til ved at løfte beboerne socialt.

Det boligsociale arbejde i Korsløkken er centreret omkring fire forskellige indsatsområder rammesat af Landsbyggefonden:

BoligSocialt Hus har mulighed for at samarbejde med beboere, der bor på følgende adresser:

Johannes Larsens Vej 6-38
Korsløkkevej 1-57
Nyborgvej 189-215
Nyborgvej 217-227
Nyborgvej 277-287
Nyborgvej 289-339


Her kan du læse den seneste udgave af Vollsmose Avisen.

Læs her