Spring navigation over

Ejerslykke

Boligområdet Ejerslykke er beliggende i Odense M. BoligSocialt Hus varetager en boligsocial opgave i afdeling 320. Her bor omkring 820 beboere i 454 lejemål. I området er der både en skole, vuggestue og børnehave, og fra 2021 kan beboerne tage Odenses nye letbane, der går lige forbi boligområdet og giver let adgang til centrum, uddannelsesinstitutioner og andre dele af byen.

Ejerslykke er dog også kendetegnet ved, at der bor mange børn og unge, hvoraf en høj andel af de helt små børn er uden tilknytning til dagtilbud. Området har også en udfordring med, at en stor andel af beboerne ikke er i beskæftigelse.

Visionen for Ejerslykke er, at beboerne i afdeling 320 har de samme muligheder som i det øvrige Odense. Det mål understøtter og bidrager den boligsociale helhedsplan til ved at løfte beboerne socialt.

Det boligsociale arbejde i Ejerslykke er centreret omkring fire forskellige indsatsområder rammesat af Landsbyggefonden:

BoligSocialt Hus har mulighed for at samarbejde med beboere, der bor på følgende adresser:

Carl Blochs Vej 1-35
Carl Blochs Vej 16-30
Carl Blochs Vej 141-151
Carl Blochs Vej 144-148
L.A. Rings Vej 131-147
Otto Baches Vej 5-21
Zahrtmannsvej 48-52


Her kan du læse den seneste udgave af Vollsmose Avisen.

Læs her