Spring navigation over

En super SUB-aftale

Danni, Jan og Ulrich

Både for den boligsociale medarbejder Jan Sørensen, der er tryghedsrådgiver i BoligSocialt Hus, og for afdelingsbestyrelsen i B320 i Ejerslykke, har SUB-aftalen været særlig anvendelig i forhold til at fremme trygheden i Ejerslykke. 

SUB-aftalen i Odense er en samarbejdsaftale mellem boligorganisationerne FAB, CIVICA, OBO og Fyns Politi. I SUB-aftalen står der, at Fyns Politi må holde opsyn på private boligområders fællesarealer, hvis de får en henvendelse om utryghedsskabende adfærd eller kriminalitet. Boligorganisationernes områder er private boligområder, og det har derfor ikke været muligt for politiet at patruljere uden tilladelse fra boligorganisationerne.  Med SUB-aftalen må Fyns Politi bevæge sig ind på boligorganisationernes områder i Ejerslykke, Rising, Korsløkken og Vollsmose, hvis der er opsat skilte, der henviser til, at man ikke må opholde sig uberettiget i området. Der er opsat skilte i eksempelvis kældre, vaskerum og opgange. Politiet har tilmed fået lavet nøglebrikker, så de kan rykke ud, hvis de hører om utryghedsskabende adfærd og uberettiget ophold. 

SUB-aftalen i Odense er inspireret af SUB-aftalen i København. Det var den kriminalitetsforebyggende medarbejder Jan Sørensen fra BoligSocialt Hus, der i 2020 blev opmærksom på SUB-aftalen i København, da han havde læst om den i BOVITA’s bog ”Intet Uden Tryghed”. Jan kunne med det samme se ligheder mellem beboernes fortællinger om utryghedsskabende adfærd i Odense og dem han læste om i København. Han tog derfor til København og fik en større indføring i SUB-aftalen og fremlagde den efterfølgende for Fyns Politi, beboere og boligorganisationerne i Ejerslykke, Rising, Korsløkken og Vollsmose. De var alle med på at lave en Odense model for SUB-aftalen i 2022. 

To beboere fra Ejerslykke, afdelingsformand Ulrich Myrvig og tidligere afdelingsmedlem Danny Jørgensen har været meget imponeret over SUB-aftalen og de efterfølgende effekter af den. De beskriver at aftalen har været med til at gøre Ejerslykke til et roligt og trygt område at være i. Før aftalen kom på plads beskriver Ulrich; ”at der blandt andet var nogen, der opholdt sig i kældre og sad i opgange og røg og solgte hash.” Danny uddyber med følgende: ”Der har lignet en svinesti i meget lang tid. Men det er som om, at efter skiltene er kommet op, så er der kommet ro på.”

SUB-aftalen har generelt fået positiv omtale af beboere, Fyns Politi, boligorganisationeren og BoligSocialt Hus. Jan Sørensen oplyser, at politiet har rejst sigtelser i 28 sager i forbindelse med uberettiget ophold i kældre mm. På baggrund af denne succes er SUB-aftalen i Odense blevet forlænget og skal igen evalueres i slutningen af 2023. 

 

 

Seneste Artikler

Beboernes avis gennem 22 år

Læs mere

Somaliere i det fremmede

Læs mere

Mit liv ændrede sig radikalt på grund af avisen

Læs mere

Min livret Frikadeller og kartoffelsalat

Læs mere

Hjemme hos Abdinor Adam Hassan

Læs mere

Her kan du læse den seneste udgave af Vollsmose Avisen.

Læs her