Spring navigation over

Vision

Vollsmose, Rising, Korsløkken og Ejerslykke skal forandres fra at være særligt udsatte boligområder til at være attraktive og velfungerende bydele i Odense, hvor beboerne har samme livschancer og muligheder som byens øvrige borgere. 

Mission

Alle beboere, der går ind ad døren i BoligSocialt Hus, skal gå styrket ud og være bedre rustet til at deltage i samfundets mange positive fællesskaber og dermed bidrage til at skabe trygge og velfungerende boligområder. 

Grundfortælling

I BoligSocialt Hus baner vi vejen for trygge og velfungerende boligområder. Her skal alle beboere have samme chancer og muligheder for at opnå et godt liv på lige fod med andre borgere i Odense.  

Vi løser udfordringerne sammen med beboerne - ikke for dem. Hver dag arbejder vi på, at flere beboere skal finde fodfæste på arbejdsmarkedet og gennemføre en uddannelse. Det sker ved samtaler, hvor vi lytter til beboerne og deres ønsker, og i samarbejde finder den løsning, der kan være bedst for dem. 

I BoligSocialt Hus arbejder vi for, at familier bliver løftet, så flere børn og unge bliver uddannelsesparate og støttet i et liv uden kriminalitet. Hos os får beboerne hjælp til at udfolde deres potentiale, blive en del af fællesskabet og deltage aktivt i samfundet. 

Vi er brobyggere mellem beboere, kommune, boligorganisationer og samarbejdspartnere. Vi understøtter samarbejdet mellem de forskellige parter, så vi på sigt kan undværes. Det mærker vi til hverdag, når beboerne er klar til at hjælpe sig selv, og dermed ikke længere har brug for vores rådgivning.