Spring navigation over

Hvem er vi?

BoligSocialt Hus fungerer som en bydækkende organisation, der løser en række boligsociale opgaver i fire boligområder i Odense med i alt omkring 12.000 beboere: Vollsmose, Korsløkken, Rising og Ejerslykke. Flere af boligområderne er på regeringens liste over parallelsamfund, udsatte områder og forebyggelsesområder.

Gennem et samarbejde mellem boligorganisationerne Fyns Almennyttige Boligselskab (FAB), Civica, Odense Boligselskab, beboerrepræsentanter og Odense Kommune arbejder BoligSocialt Hus for at styrke den sociale udvikling i Odenses udsatte boligområder. Målet er at øge beboernes ressourcer til at gribe muligheder for uddannelse, beskæftigelse, positive fællesskaber og et trygt liv – på lige fod med indbyggerne i resten af Odense.

Organisationens indsatser og aktiviteter finansieres af boligsociale midler fra Landsbyggefonden samt lokale medfinansieringer.

Alle indsatser er nøje koordinerede med de almene velfærdstilbud og sker i tæt samarbejde med kommunale og lokale samarbejdspartnere, civilsamfund og boligorganisationer.

Læs mere om den overordnede strategiske ramme for det boligsociale arbejde i den boligsociale helhedsplan for BoligSocialt Hus 2021-2024, og om resultaterne for de boligsociale indsatser i årsberetningen for 2022.


Her kan du læse den seneste udgave af Vollsmose Avisen.

Læs her