Spring navigation over

Nyt samlet BoligSocialt Hus

Den 1. august 2020 blev det tidligere BoligSocialt Hus og Vollsmose Sekretariatet lagt sammen under det fælles navn BoligSocialt Hus. Se mere her

Hvem er vi?

BoligSocialt Hus fungerer som en bydækkende organisation, der løser en række boligsociale opgaver i fire boligområder i Odense med i alt omkring 12.000 beboere: Vollsmose, Korsløkken, Rising og Ejerslykke. Flere af boligområderne er på regeringens liste over udsatte boligområder, ghettoområder eller hårde ghettoer.

Gennem et samarbejde mellem boligorganisationerne Fyns Almennyttige Boligselskab (FAB), Civica, Odense Boligselskab, Arbejdernes Boligforening Odense, beboerrepræsentanter og Odense Kommune arbejder BoligSocialt Hus for at styrke den sociale udvikling i Odenses udsatte boligområder. Målet er er øge beboernes ressourcer til at gribe muligheder for uddannelse, beskæftigelse, positive fællesskaber og et trygt liv – på lige fod med indbyggerne i resten af Odense.

Organisationens indsatser og aktiviteter finansieres af boligsociale midler fra Landsbyggefonden samt lokale medfinansieringer.

Alle indsatser er nøje koordinerede med de almene velfærdstilbud og sker i tæt samarbejde med kommunale og lokale samarbejdspartnere, civilsamfund og boligorganisationer.

Læs mere om den overordnede strategiske ramme for det boligsociale arbejde i den boligsociale helhedsplan for BoligSocialt Hus 2021-2024, og om resultaterne for de boligsociale indsatser i årsberetningen for 2020.


I det seneste nummer af Vollsmose Avisen sætter vi blandt andet fokus på, at mange foreninger i bydelen mangler plads. Du kan også læse vores guide til efterårsferien, og du kan se, hvilken overraskelse der gemmer sig i midten af avisen.

Læs her