Nyt samlet BoligSocialt Hus

Den 1. august 2020 blev det tidligere BoligSocialt Hus og Vollsmose Sekretariatet lagt sammen under det fælles navn BoligSocialt Hus.

Hvem er vi?

BoligSocialt Hus fungerer som en bydækkende organisation, der løser en række boligsociale opgaver i fem boligområder i Odense med i alt omkring 12.000 beboere: Vollsmose, Ejerslykke, Korsløkken, Rising og Skt. Klemensparken. Flere af boligområderne er på regeringens liste over udsatte boligområder, ghettoområder eller hårde ghettoer.

Gennem et samarbejde mellem boligorganisationerne Fyns Almennyttige Boligselskab (FAB), Civica, Odense Boligselskab, Arbejdernes Boligforening Odense, beboerrepræsentanter og Odense Kommune arbejder BoligSocialt Hus for at styrke den sociale udvikling i Odenses udsatte boligområder. Målet er er øge beboernes ressourcer til at gribe muligheder for uddannelse, beskæftigelse, positive fællesskaber og et trygt liv – på lige fod med indbyggerne i resten af Odense.

Organisationens indsatser og aktiviteter finansieres af boligsociale midler fra Landsbyggefonden samt lokale medfinansieringer.

Alle indsatser er nøje koordinerede med de almene velfærdstilbud og sker i tæt samarbejde med kommunale og lokale samarbejdspartnere, civilsamfund og boligorganisationer.

Læs mere om den overordnede strategiske ramme for det boligsociale arbejde i Boligsocial Helhedsplan - BoligSocialt Hus Vollsmose 2021-2024 og Boligsocial helhedsplan 2017-2021 - Rising, Ejerslykke, Korsløkken og Skt. Klemensparken.