Er du vores nye boligsociale brobygger?

Er du vores nye boligsociale brobygger til genhusning? Trives du med en omskiftelig arbejdsdag? Evner du at have en god kontakt til beboerne i målgruppen og de samarbejdspartnere, der skal understøtte en god brobygning? Er du god til at tale med mennesker, som er i en social udsat position? Vil du være en del af et engageret og dygtigt boligsocialt hold? Så har vi måske stillingen til dig.

Vi søger i samarbejde med boligorganisationerne FAB, Civica samt Odense Kommune en boligsocial brobygger, som kan være med til at hjælpe de beboere fra Vollsmose, der skal genhuses i et andet område af Odense. I forbindelse med de gennemgribende fysiske forandringer af Vollsmose vil 1.000 boliger blive revet ned, og ca. 2.500 beboere skal genhuses permanent.

Du ansættes i BoligSocialt Hus af boligorganisationerne Civica og FAB samt Odense Kommune.

BoligSocialt Hus er den samlede boligsociale organisering i Odense med 19 medarbejdere, som understøtter og styrker de boligsociale indsatser i boligområderne Vollsmose, Korsløkken, Ejerslykke og Rising.

Om stillingen
FAB og Civica ønsker i samarbejde med Odense Kommune at gøre genhusningen så god og smidig som mulig ved at understøtte beboerne i at falde godt til i deres nye bolig og nye lokalsamfund. Indsatsen henvender sig især til de mere sårbare og udsatte beboere, der har brug for ekstra støtte for at finde sig til rette i de nye rammer.

Du kommer til at arbejde tæt sammen med boligorganisationernes genhusningskonsulenter og de kommunale medarbejdere om opgaven. En stor del af arbejdstiden vil foregå i de almene boligområder i Odense, hvor du skal arbejde opsøgende og skabe dialog med beboere og andre lokale aktører.

Brobygningsindsatsen er ny, og du vil derfor skulle være med til at starte den op og løbende videreudvikle indsatsen. Du indgår i et team med de øvrige boligsociale medarbejdere og vil efter behov kunne indgå i de øvrige boligsociale opgaver.

Primære arbejdsopgaver

 • Hjælpe beboere fra Vollsmose godt på vej i deres nye lokalområde og understøtte at de får kendskab og adgang til fællesskaber i deres nye område.
 • Samarbejde med boligorganisationernes genhusningskonsulenter og kommunale medarbejdere om en tryg genhusning for beboerne.
 • Samarbejde og koordinere med kommunale medarbejdere om praktiske forhold som f.eks. institutionsskift, skoleskift, beskæftigelsesindsatser og fritidstilbud.
 • Understøtte en fortsat udvikling for de beboere, der hidtil har været del af boligsociale indsatser i Vollsmose.

Dine faglige kvalifikationer

 • Du har f.eks. en socialfaglig eller socialpædagogisk baggrund, og du har stor menneskelig forståelse og er tillidsvækkende.
 • Erfaring med at arbejde med psykisk sårbare mennesker og folk i socialt udsatte positioner er centralt, ligesom kendskab til det boligsociale område og det sociale myndighedsområde er det.
 • Du arbejder som i resten af BoligSocialt Hus, empowermentbaseret – udfordringerne løses sammen med beboerne. Ikke for dem.
 • Du er dygtig til at kommunikere med mennesker, som har forskellig baggrund, du har gode samarbejdsevner og kan arbejde i helheder. Du skal kunne se hele vejen rundt om beboernes situation før, under og efter flytningen.
 • Du har interkulturelle kompetencer og vil få kontakt til beboere, hvor kommunikation kan være en udfordring.

Dine personlige kvalifikationer

 • Du skal kunne samarbejde internt og eksternt med en række samarbejdspartnere, da du skal opbygge en bred kontaktflade ifm. løsningen af dine opgaver.
 • Du er socialt kompetent og robust.
 • Du har personlig gennemslagskraft og en naturlig autoritet.
 • Du trives med en travl hverdag, hvor der er mange forskelligartede arbejdsopgaver.
 • Du kan arbejde selvstændigt og er handlekraftig - men du prioriterer også en tæt kontakt til dine kollegaer og ledere. Fx ift. faglig sparring eller hjælp til konkrete opgaver.

Vi tilbyder

 • En spændende arbejdsplads med god mulighed for at præge udviklingen og løsningen af opgaverne.
 • Et stærkt fagligt og kollegialt fællesskab – både med kollegerne i BoligSocialt Hus og med genhusningskonsulenterne.
 • En arbejdsplads med højt til loftet, hvor vi værdsætter medarbejdere og kollegaer, der er er resultatorienterede, fleksible og tør tage beslutninger selv.
 • I BoligSocialt Hus er der gode muligheder for personlig udvikling sammen med en flok motiverede kollegaer med en bred vifte af kompetencer og profiler.

Løn og ansættelsesvilkår
Stillingen er en projektansættelse 37 t/u til september 2024 med mulighed for forlængelse. Genhusningsperioden varer frem til 2029. Som boligsocial brobygger i BoligSocialt Hus får du ansættelse i Civica, som formelt set er administrerende boligorganisation for den fælles boligsociale helhedsplan.

Løn- og ansættelsesvilkår sker efter overenskomsten mellem HK-Privat og BL Danmarks Almene Boliger. Forvent kørsel i egen bil, cykel eller tilsvarende. Vi har personalecykler til rådighed. Du får fysisk arbejdsplads i Vollsmose, men skal rundt til mange forskellige lokalområder i Odense.

Det må forventes, at der indimellem vil være aftenmøder og weekendarrangementer.

Vil du vide mere?
For yderligere information om stillingen er du velkommen til at kontakte Ole Jensen, chef for BoligSocialt Hus, mobil 28 90 45 74 – kontakt kan ske tirsdag og torsdag kl. 14-15.30 eller Hanne Rosenberg Christiansen, chef for beboerdemokrati og udvikling af boligområder - FAB, mobil 29 62 66 59 – kontakt kan ske mandag og onsdag kl. 14-15.30.

Du kan læse mere om den boligsociale helhedsplan for BoligSocialt Hus – Vollsmose her.

Du kan læse mere om udviklingen af Vollsmose og genhusning på FremtidensVollsmose.dk

Det praktiske
Ansøgningsfristen er mandag d. 12/4 2021. Vi forventer at afholde samtaler mandag d. 19/4 2021. Stillingen forventes besat fra d. 1/6 2021.

SØG STILLINGEN HER