Spring navigation over

Arbejdet med frivillige kræver faste rammer

Skal beboere engageres i frivilligt arbejde, skal de vide, hvordan man kan være frivillig i boligområdet. De skal kende de konkrete rammer for arbejdet og være klar over, hvordan de kan få støtte som frivillige. Sådan lyder det blandt andet i en ny rapport fra Center for Boligsocial Udvikling.

Når beboere i udsatte boligområder engagerer sig i frivilligt arbejde og samler andre beboere om lokale aktiviteter, boner det ud på både fællesskabskontoen og trivselsbarometeret. Ligesom det også skaber værdi i forhold til sundheden, den social inklusion og beskæftigelsen blandt beboerne i området. Der kan med andre ord være store gevinster - både menneskeligt og økonomisk - ved at arbejde systematisk med frivillighed i det boligsociale arbejde.

Det skal give mening


En af pointerne i CFBUs rapport er, at arbejdet med frivillige kræver en meningsfuld balance mellem faste procedurer og fleksibilitet. Vil man have succes med at rekruttere og fastholde frivillige, skal beboerne vide, hvordan det er muligt at være frivillig i boligområdet. Det skal desuden være tydeligt, hvad rammerne er for det frivillige arbejde, og hvordan man i det boligsociale sekretariat understøtter de frivillige.

En organiseret struktur og faste rammer for det frivillige arbejde samt et tydeligt formål gør det muligt og meningsfuldt for den frivillige at udfolde sit engagement. Samtidig skal der være en fleksibilitet, så mindre ressourcestærke frivillige også kan være med, fastslår rapporten. 

Fokus på rekruttering og faste rammer


I 2018 har Vollsmose Sekretariatet sat ekstra fokus på rekruttering af frivillige. I den forbindelse er der netop lagt vægt på en mere organiseret struktur og ramme omkring det frivillige arbejde i sekretariatets forskellige civilsamfundsindsatser.

112 ildsjæle


Vollsmose Sekretariatet har realiseret en ny civilsamfundsstrategi med mere organiserede strukturer for de af sekretariatets aktiviteter, der i høj grad er drevet af frivillige. Med tydelige rammer og definerede formål er det i 2018 lykkedes at samle 112 frivillige beboere omkring de forskellige civilsamfundsaktiviteter, der står beskrevet i den boligsociale helhedsplan for Vollsmose 2016-2020. Konkret drejer det sig om naboskabsfrivillige, miljøambassadører, unge bydelsambassadører samt borgerjournalister og -fotografer.

Frivillige på skolebænken


Naboskabsfrivillige og miljøambassadører er to af de boligsociale civilsamfundsaktiviteter, som Vollsmose Sekretariatet har arbejdet særligt intensivt med i 2018. Sekretariatet har i samarbejde med eksterne aktører lavet skræddersyede uddannelser til de frivillige. De nye uddannelser har givet de frivillige beboere både et fagligt og et fælles ståsted i deres arbejde med at formidle viden til og skabe netværk for og med andre beboere i bydelen. Således fik Vollsmose i efteråret 2018 uddannet 24 miljøambassadører og 22 bydelssøstre.

Særlig rolle som brobyggere


Både bydelssøstrene og miljøambassadørerne har allerede sat de nyvundne kompetencer i spil ude i bydelen. Både i deres møde med andre beboere i hverdagen. Men også til arrangementer, hvor de som gruppe spiller en rolle. Eksempelvis har boligorganisationerne i Vollsmose fået øje på værdien af at afholde beboermøder om varmeforbrug og forbrugsregninger i samarbejde med miljøambassadørerne.

Seneste Artikler

Karl Johan-svampene vokser langs Vollsmose Allé

Læs mere

Foreninger mangler plads

Læs mere

Odense byder på en (u)hyggelig efterårsferie

Læs mere

Sally og Betty vil lave vidnesbyrd om Vollsmose

Læs mere

Retshjælpen søger beboere der skal genhuses

Læs mere

I det seneste nummer af Vollsmose Avisen sætter vi blandt andet fokus på, at mange foreninger i bydelen mangler plads. Du kan også læse vores guide til efterårsferien, og du kan se, hvilken overraskelse der gemmer sig i midten af avisen.

Læs her