Spring navigation over

Arbejdet med frivillige kræver faste rammer

Skal beboere engageres i frivilligt arbejde, skal de vide, hvordan man kan være frivillig i boligområdet. De skal kende de konkrete rammer for arbejdet og være klar over, hvordan de kan få støtte som frivillige. Sådan lyder det blandt andet i en ny rapport fra Center for Boligsocial Udvikling.

Når beboere i udsatte boligområder engagerer sig i frivilligt arbejde og samler andre beboere om lokale aktiviteter, boner det ud på både fællesskabskontoen og trivselsbarometeret. Ligesom det også skaber værdi i forhold til sundheden, den social inklusion og beskæftigelsen blandt beboerne i området. Der kan med andre ord være store gevinster - både menneskeligt og økonomisk - ved at arbejde systematisk med frivillighed i det boligsociale arbejde.

Det skal give mening

En af pointerne i CFBUs rapport er, at arbejdet med frivillige kræver en meningsfuld balance mellem faste procedurer og fleksibilitet. Vil man have succes med at rekruttere og fastholde frivillige, skal beboerne vide, hvordan det er muligt at være frivillig i boligområdet. Det skal desuden være tydeligt, hvad rammerne er for det frivillige arbejde, og hvordan man i det boligsociale sekretariat understøtter de frivillige.

En organiseret struktur og faste rammer for det frivillige arbejde samt et tydeligt formål gør det muligt og meningsfuldt for den frivillige at udfolde sit engagement. Samtidig skal der være en fleksibilitet, så mindre ressourcestærke frivillige også kan være med, fastslår rapporten. 

Fokus på rekruttering og faste rammer

I 2018 har Vollsmose Sekretariatet sat ekstra fokus på rekruttering af frivillige. I den forbindelse er der netop lagt vægt på en mere organiseret struktur og ramme omkring det frivillige arbejde i sekretariatets forskellige civilsamfundsindsatser.

112 ildsjæle

Vollsmose Sekretariatet har realiseret en ny civilsamfundsstrategi med mere organiserede strukturer for de af sekretariatets aktiviteter, der i høj grad er drevet af frivillige. Med tydelige rammer og definerede formål er det i 2018 lykkedes at samle 112 frivillige beboere omkring de forskellige civilsamfundsaktiviteter, der står beskrevet i den boligsociale helhedsplan for Vollsmose 2016-2020. Konkret drejer det sig om naboskabsfrivillige, miljøambassadører, unge bydelsambassadører samt borgerjournalister og -fotografer.

Frivillige på skolebænken

Naboskabsfrivillige og miljøambassadører er to af de boligsociale civilsamfundsaktiviteter, som Vollsmose Sekretariatet har arbejdet særligt intensivt med i 2018. Sekretariatet har i samarbejde med eksterne aktører lavet skræddersyede uddannelser til de frivillige. De nye uddannelser har givet de frivillige beboere både et fagligt og et fælles ståsted i deres arbejde med at formidle viden til og skabe netværk for og med andre beboere i bydelen. Således fik Vollsmose i efteråret 2018 uddannet 24 miljøambassadører og 22 bydelssøstre.

Særlig rolle som brobyggere

Både bydelssøstrene og miljøambassadørerne har allerede sat de nyvundne kompetencer i spil ude i bydelen. Både i deres møde med andre beboere i hverdagen. Men også til arrangementer, hvor de som gruppe spiller en rolle. Eksempelvis har boligorganisationerne i Vollsmose fået øje på værdien af at afholde beboermøder om varmeforbrug og forbrugsregninger i samarbejde med miljøambassadørerne.

Seneste Artikler

Nye lister over udsatte boligområder: Udviklingen går den rette vej

Læs mere

Opskrifter til at undgå madspild

Læs mere

Spande bliver til potter

Læs mere

Jette fra Korsløkken er ambassadør for miljøet

Læs mere

Affaldssortering kan aflæses i huslejen

Læs mere

Her kan du læse den seneste udgave af Vollsmose Avisen.

Læs her