Spring navigation over

Etnisk danske børnefamilier er mest udsatte

Etnisk danske børnefamilier i udsatte boligområder er overrepræsenterede i forhold til misbrug, psykisk sygdom og domme for kriminalitet. Det viser en evaluering af Landsbyggefondens boligsociale indsatser.

- Forskellene med hensyn til udsathed er langt større for de etnisk danske småbørnsfamilier i udsatte boligområder og de etnisk danske småbørnsfamilier generelt end for ikkevestlige småbørnsfamilier i udsatte boligområder og ikkevestlige småbørnsfamilier generelt, fortæller Gunvor Christensen, chefanalytiker i VIVE, der står bag evalueringen af de boligsociale indsatser, der har fået midler fra Landsbyggefondens 2011-14 pulje.

- Der er cirka 5 procent flere etniske danske forældre end ikke-vestlige forældre, der har sociale udfordringer i form af misbrug, psykisk sygdom eller kriminalitet. Til gengæld er der cirka 15 procent flere forældre med ikke-vestlig baggrund, der er socialt sårbare målt på uddannelse og beskæftigelse, forklarer Gunvor Christensen.

Den sociale arv tynger


Forskning peger på, at det at være barn og vokse op i familier, hvor der er erfaring med kriminalitet, misbrug og psykisk sygdom, udgør væsentlige risikofaktorer for børn, i forhold til hvordan det kommer til at gå dem i deres voksenliv.

- Det er vigtigt at forstå de ulighedsskabende mekanismer og ikke sætte lighedstegn mellem social udsathed og etnicitet, siger Gunvor Christensen.

Hvert femte etnisk danske barn i et udsat boligområde har en far, som på et eller andet tidspunkt i sit voksenliv har modtaget en betinget eller ubetinget dom, mens det samme er tilfældet for hver tiende ikke-vestlige barn, og cirka 7 procent af børnene i hele befolkningen.

Tilsvarende er det i de udsatte boligområder lige under hvert tiende etnisk danske barn, som har en far, der har eller har haft et alkohol-og stofmisbrug, mens det samme gør sig gældende for cirka 2 procent af de ikke-vestlige børn.

I forhold til psykisk sygdom er de etnisk danske mødre overrepræsenterede. 12 procent af de etnisk danske mødre i udsatte boligområder er berørt af psykisk sygdom, mens det er cirka 6 procent af ikke-vestlige mødre i de udsatte boligområder og i befolkningen generelt.

Ny evaluering i gang


VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd vil i årene 2019-21 evaluere indsatserne i alle de boligsociale helhedsplaner, der har midler fra Landsbyggefondens 2015-18 pulje.

Evalueringen vil have fokus på børn og unge i alderen 0-29 år, og der bliver særligt set på, hvordan de boligsociale indsatser støtter op om en stabil skolegang, styrker mor og far i forældrerollen og sørger for at, at de unge ikke havner i kriminalitet.

Alle børn og unge, der deltager i Vollsmose Sekretariatets aktiviteter eller rådgivningsforløb vil automatisk - men helt anonymt - indgå i evalueringen. Desuden suppleres evalueringen i Vollsmose - samt 14 andre særligt udvalgte helhedsplaner – med halvårlige spørgeskemaundersøgelser af de 10-29-årige.

Seneste Artikler

Børn ved byggepladser og kriminelle grupper bekymrer politiet

Læs mere

Det kan være ensomt at sugardate og sælge sex: Man behøver ikke være alene

Læs mere

Odinskolens yngste trækker i træningstøjet

Læs mere

Kend reglerne for at køre på el-løbehjul

Læs mere

Reportage: Fodboldpiger mødte Gellerup på grønsværen

Læs mere

I det seneste nummer af Vollsmose Avisen kan du blandt andet læse om, hvordan det står til med at skabe tryghed i bydelen - vi har blandt andet talt om emnet med Bjarne Puggaard fra Fyns Politi. Du kan også blive klogere på, hvordan projektet Nye Veje arbejder for at skabe mere livskvalitet blandt mennesker, som sælger og bytter sex.

Læs her