Spring navigation over

Ny infrastruktur: Tilbudsgivere er udvalgt

Søndag den 6. maj blev første etape af Fremtidens Vollsmose indviet i Hybenhaven.

En række totalrådgivere har indsendt ansøgninger på udbuddet om ’Fremtidens Vollsmose’. Tre ansøgere er blevet udvalgt til at give tilbud.

Ni forskellige totalrådgivere har indsendt ansøgninger på udbuddet om ’Fremtidens Vollsmose’, der kom i EU-udbud i begyndelsen af maj. I udbuddet ligger syv delprojekter, som alle ansøgere samlet set har budt ind på.

Ud af de ni ansøgere er der udvalgt tre, som henover sommeren skal komme med en udvidet ansøgning og et detaljeret tilbud.

Snart indledes forhandlinger

De tre tilbudsgivere har indtil den 13. juli til at komme med deres tilbud. Herefter starter gennemgangen af de konkrete tilbud og de individuelle forhandlinger, før den endelige vinder af udbuddet vælges i september.

Herefter bliver det offentliggjort, hvem der får ansvar for at tegne stregerne færdig i planen og styre byggeriet.

Beboerne skal inddrages

Infrastrukturplanen Fremtidens Vollsmose skal understøtte den fremtidige byudvikling, så Vollsmose bliver en mangfoldig bydel, som alle er stolte af at bo i, og som er attraktiv at komme i.

Det kræver et tæt samarbejde mellem boligorganisationer, beboere, kommune, totalrådgiver, arkitekter, entreprenører og de mange andre parter, der alle er afgørende for en positiv forandring af Danmarks største udsatte boligområde.

– For at samarbejdet kan lykkes, er det væsentligt, at den totalrådgiver, vi vælger, kender til komplekse byudviklingsprojekter og forstår at inddrage beboernes input undervejs i processen, så deres viden og erfaringer bringes med til bordet. Kun på den måde når vi frem til løsninger, der både funktionelt er af høj kvalitet, er kønt at se på, og som skaber kvalitet for de mennesker, der bor og opholder sig i bydelen, siger Nanna Muusmann, chef i Vollsmose Sekretariatet.

Fra august 2017 til maj 2018 blev det første start-projekt i Hybenhaven gennemført. Fra ultimo 2019 og frem til og med 2020 påbegyndes de resterende syv delprojekter:

  • Bygaden – Risingvejs forlængelse over Ejbygade ind igennem bydelen og ud til Vollsmose Allé
  • Sivegader gennem Granparken og Lærkeparken fra Åsumvej og frem til den nye bygade
  • Sivegade fra den nye bygade hen til Fyrreparkens parkering
  • Omdannelse af Egeparkens stamvej til en ny sivegade med opholdspladser
  • Sivegade fra Ejbygade ad Gillestedvej gennem Bøgeparken frem til Vollsmose Allé
  • Sivegade fra Ejbygade gennem Tjørnehaven, syd om Slåenhaven og Hybenhaven, gennem Birkeparken frem til Vollsmose Allé
  • Indre stier i bydelen

Fremtidens Vollsmose skal udvikles fra at være et udsat boligområde til at blive en bydel i Odense. Det står klart i det udbudsmateriale, der netop er sendt ud.

Seneste Artikler

Nye lister over udsatte boligområder: Udviklingen går den rette vej

Læs mere

Opskrifter til at undgå madspild

Læs mere

Spande bliver til potter

Læs mere

Jette fra Korsløkken er ambassadør for miljøet

Læs mere

Affaldssortering kan aflæses i huslejen

Læs mere

Her kan du læse den seneste udgave af Vollsmose Avisen.

Læs her