Spring navigation over

Fremtidens Vollsmose i udbud

Vollsmose skal være en mangfoldig bydel, som alle er stolte af at bo i, og som er attraktiv at komme i.

Fremtidens Vollsmose skal udvikles fra at være et udsat boligområde til at blive en bydel i Odense. Det står klart i det udbudsmateriale, der netop er sendt ud.

Visionen bag infrastrukturplanen ”Fremtidens Vollsmose” er tydelig. Vollsmose skal være en mangfoldig bydel, som alle er stolte af at bo i, og som er attraktiv at komme i. Ny infrastruktur og boligrenoveringer skal binde Vollsmose tættere sammen med det øvrige Odense, så bydelens potentialer bedre kan sættes i spil, og der kan dannes grundlag for mere erhverv og nye investeringer i Vollsmose.

Det fremgår af udbudsmaterialet, som partnerskabet mellem Odense Kommune, boligorganisationerne Civica og FAB samt beboerdemokratiet i Vollsmose netop har sendt i EU-udbud i forbindelse med realiseringen af infrastrukturplanen ”Fremtidens Vollsmose”.

Valg af totalrådgiver

I udbuddet ligger syv delprojekter, der samlet set skal bydes ind på. I september måned vil det blive besluttet hvilken totalrådgiver, der vinder udbuddet – og altså dermed hvem, der får ansvar for at tegne stregerne færdig i planen og styre byggeriet i tæt samarbejde med partnerskabet.

– Gennem flere år har kommune og boligorganisationer samarbejdet på tværs af sektorer og fagligheder i forhold til de boligsociale indsatser. Nu er tiden kommet til, at partnerskabet også skal samarbejde på tværs af matrikler. Det er nyt og ikke uden udfordringer, men der er en stor vilje til samarbejdet, fordi vi tror på, at det er det, der skal til, hvis vi for alvor skal forandre Danmarks største udsatte boligområde, forklarer chef for Vollsmose Sekretariatet, Nanna Muusmann.

Beboere med hele vejen

I 2015 stemte beboerne i Vollsmose ja til infrastrukturplanen, og forud for afstemningen var der en lang række dialogmøder i bydelen, hvor beboerne kvalificerede planen med deres viden og erfaringer.

Det samme kommer til at ske i forbindelse med alle syv delprojekter. Her vil beboere – både i og udenfor Vollsmose – af flere omgange få mulighed for at komme med deres input.

– Hvis udviklingen af Vollsmose skal blive en succes, er det vigtigt, at beboerne er med i forreste række og er involveret i beslutningerne. De kender boligområdet bedst og har en uundværlig viden, når detaljerne i planen skal på plads. Derfor er inddragelsen af beboerne også en af de ting, vi lægger vægt på i valget af totalrådgiver, siger Jens Pilholm, der er direktør for Civica og formand i Vollsmose Sekretariatets bestyrelse.

I september 2015 besluttede Odense Byråd at bevilge 80 millioner kroner til byudviklings- og infrastrukturplanen ’Fremtidens Vollsmose’, og i starten af 2016 blev den endelige underskrift sat på den 220 millioner kroner store bevilling fra Landsbyggefonden. Fra august 2017 til maj 2018 blev det første start-projekt i Hybenhaven gennemført. Fra ultimo 2019 og frem til og med 2020 påbegyndes de resterende syv delprojekter i planen.

Udbuddet består samlet set af syv forskellige delprojekter:

  • Bygaden – Risingvejs forlængelse over Ejbygade ind igennem bydelen og ud til Vollsmose Allé
  • Sivegader gennem Granparken og Lærkeparken fra Åsumvej og frem til den nye bygade
  • Sivegade fra den nye bygade hen til Fyrreparkens parkering
  • Omdannelse af Egeparkens stamvej til en ny sivegade med opholdspladser
  • Sivegade fra Ejbygade ad Gillestedvej gennem Bøgeparken frem til Vollsmose Allé
  • Sivegade fra Ejbygade gennem Tjørnehaven, syd om Slåenhaven og Hybenhaven, gennem Birkeparken frem til Vollsmose Allé
  • Indre stier i bydelen

Fremtidens Vollsmose skal udvikles fra at være et udsat boligområde til at blive en bydel i Odense. Det står klart i det udbudsmateriale, der netop er sendt ud.

Seneste Artikler

En super SUB-aftale

Læs mere

Beboernes avis gennem 22 år

Læs mere

Somaliere i det fremmede

Læs mere

Mit liv ændrede sig radikalt på grund af avisen

Læs mere

Min livret Frikadeller og kartoffelsalat

Læs mere

Her kan du læse den seneste udgave af Vollsmose Avisen.

Læs her