Spring navigation over

Med robotteknologi smelter leg og læring sammen

På Odinskolen har man ambitioner om at blive verdens bedste robotskole. Selvom det stadig er nyt at arbejde med robotteknologi – både for elever og lærere – er motivationen høj. Og det er blandt andet fordi, leg og læring smelter sammen i undervisningen.

En greenscreen, selvkørende robotter, en lasercutter, 3D-printer og masser af programmeringsudstyr. Det er nogle af de ting, der er købt for at gøre Odinskolen til verdens bedste robotskole. Odense Kommune har investeret i alt 75 millioner kroner i at renovere skolen og give den det udstyr og de faciliteter, der skal til.

På skolen bliver alle lærere opkvalificeret til at kunne inddrage teknologiforståelse i hele skoledagen og på alle årgange fra forårs-sfo til 9. klasse. Der er ansat én dedikeret robot- og teknologivejleder på fuldtid, der alene har til opgave at få medarbejdere og børn med på vejen mod målet. Han hedder Kasper Fallesen, og han er ikke i tvivl om, hvorfor det er fedt at arbejde med robotter.

- Vi kan se, at eleverne reagerer og er virkelig interesserede i det. Det er ikke kun drenge, men også pigerne. Det er noget, der virkelig motiverer at arbejde med robotter, fordi de er fysiske, siger Kasper Fallesen.

Lærer gennem leg

En stor del af grunden til, at teknologien vækker elevernes interesse, er, at leg og læring hænger sammen.

- Den måde, man lærer på, hænger også sammen med, hvordan man leger. Det er de samme processer. Børn har en fantastisk indbygget egenskab, idet at de elsker at lære nyt gennem leg.  Mange af de her ting omkring teknologien er netop bygget op omkring leg.

Leg og læring kan godt være modpoler, men ifølge Kasper Fallesen er man heldigvis blevet god til at kigge på, hvordan de komplimenterer hinanden inden for den her type teknologiundervisning.

- Det kræver, at lærerne er virkelig gode til at forstå og formidle, hvorfor vi gør, som vi gør. For målet må ikke være leg – det skal være læring.

Derfor skal undervisningen være let tilgængelig, og outputtet skal være større end inputtet, mener han.

- Vi skal have en lav indstigning i undervisningen. Du skal blive overtalt til at komme ind i det på den gode måde. Ikke gennem sved og tårer – men gennem smil og leg. Der skal være et direkte, hurtigt output, så man kan forstå, hvorfor det giver mening, siger Kasper Fallesen.

En stor omvæltning

For lærerne på Odinskolen har man ifølge robotvejlederen skullet vænne sig til, at teknologiforståelse er blevet en stor del af undervisningen.

- Det har været en stor omvæltning for dem i forhold til, hvad de har været vant til. Det er der selvfølgelig nogle udfordringer i. Vi skal forstå, hvad det er, teknologi kan, og hvordan vi skal navigere i det. Men der er ingen tvivl om, at teknologiforståelse både i arbejdslivet og livet generelt bliver en vigtig ting.

I et af robotlaboratorierne er matematiklærer Josephine Young i gang med at undervise nogle 8. klasser.  

- Jeg synes, det giver megagod mening i matematikundervisningen, og eleverne kan se, at det giver mening, fordi det også bliver brugt ude i virkeligheden, siger Josephine Young.

Hvorvidt eleverne bliver bedre til matematik af den integrerede teknologiundervisning, er dog for tidligt at spå om.

- Spørg mig igen om en måned, når vi er færdige med forløbet. Men altså, det tror jeg, at de gør – for de får noget mere konkret i hænderne.

Vil bruge det i fremtiden

Eleverne virker optagede af undervisningen, og den observation er matematiklæreren enig i.

- Jeg tror, især det skærper opmærksomheden for de elever, som synes, matematik er svært. Det bliver nemmere for dem, fordi de kan mærke forholdene i hænderne, siger hun.

Ifølge 8. klasseelev Basmalah er undervisningen blevet mere levende, idet eleverne skal beregne og derefter printe deres matematiske figurer i 3D med en lasercuttermaskine. Hun er ikke i tvivl om, at undervisningen er blevet mere interessant af, at robotteknologien er blevet integreret i timerne.

- Undervisningen er spændende og det bliver sjovere på den her måde. Vi er glade for at være den første robotskole, og vi glæder os til at se, hvordan vi skal bruge robotteknologien endnu mere i fremtiden og til vores eksaminer, siger Basmalah.

Hun er åben for at tage en uddannelse inden for robotteknologi eller at bruge det i hendes fremtidige arbejdsliv.

- Det kunne godt være en mulighed for mig, siger Basmalah, der overvejer at læse til bygningsingeniør.

Seneste Artikler

En super SUB-aftale

Læs mere

Beboernes avis gennem 22 år

Læs mere

Somaliere i det fremmede

Læs mere

Mit liv ændrede sig radikalt på grund af avisen

Læs mere

Min livret Frikadeller og kartoffelsalat

Læs mere

Her kan du læse den seneste udgave af Vollsmose Avisen.

Læs her