Spring navigation over

Affaldssortering kan aflæses i huslejen

Beboerne betaler selv for driftsmedarbejdere, og det er vel en omkostning, man hellere end gerne vil spare.

Driften i boligorganisationerne i Civica og FAB har store udfordringer med at få folk til at sortere affaldet korrekt. Der er god grund til at tage affaldsudfordringen alvorligt, for hvis alle bliver bedre til at sortere, vil det afspejle sig i huslejen.Det er godt for miljøet og for pengepungen at sortere sit affald korrekt fra starten. Alligevel er der store udfordringer med at ramme de rigtige huller, når man skal af med sit affald.

I Birkeparken er driften i gang med at opsætte overdækning over skraldøerne, så mågerne ikke kan komme til affaldet. Her møder avisens udsendte Tommy DM, som er driftsmester i Birkeparken og Fyrreparken.

Ved en af øerne står syv containere til restaffald og to containere til madaffald. Umiddelbart ser det nydeligt ud denne torsdag eftermiddag, men ved nærmere eftersyn er der alligevel kommet lidt malurt i bægeret - eller rettere en glasflaske i madaffaldet. Og kigger man ned i de grønne affaldsposer, bliver det tydeligt, at der også er andet end madaffald i poserne.

- Det her er vores helt store udfordring. Der er meget få som vælger at sortere korrekt, siger Tommy.

Snart kommer containerne til hård og blød plast til affaldsøen.

- Det bliver et problem, konstaterer driftsmesteren, og tilføjer, at det ikke kun er her i Birkeparken eller Vollsmose, den er gal.

- Det er hele byen, der skal lære at omstille sig.

Mindre problem i rækkehuse

Samme melding kommer fra Mads Holmgaard, som er driftschef i Civica

- Generelt er det en udfordring med udrulningen af de ti sorteringsfraktioner - og det er det i alle boligafdelinger, men nogen mere end andre, siger Mads Holmgaard.

I nogle afdelinger - hvor der fx er rækkehuse som i Ejerslykke - er problemet mindre, fordi folk har deres egne beholdere. Men der hvor der er fælles sorteringspladser, er sortering en stor udfordring, fortæller Mads Holmgaard. 

- Den ene del handler om, at der ikke bliver sorteret korrekt. I nogle tilfælde sættes tingene også ved siden af affaldsbeholderen, siger han.

I Vollsmose og til dels også i Rising er der også udfordringer med, at der ligger løst affald og inventar fra boliger rundt omkring udenfor, forklarer han.

- Hver gang vi sætter en container op til en bestemt ting, ender der alle mulige andre ting i, som ikke skulle være der. Det er en meget stor udfordring i Vollsmose, siger Mads Holmgaard, der ikke er i tvivl om, at Vollsmose er det boligområde, hvor Civica bruger flest kræfter på affaldssortering.

Udfordringerne med affaldet har altid været der, men de er gradvist blevet større i takt med, at man har skullet sortere í flere fraktioner eller dele. 

Penge at spare

Driften drømmer om, at der bliver sorteret så korrekt som muligt fra begyndelsen, så der bliver brugt så få ressourcer som muligt for at passe på beboernes husleje.

- Beboerne er selv med til at betale for driftsmedarbejdere, og det er vel en omkostning, man hellere end gerne vil spare, siger Mads Holmgaard.

Ønskescenariet er, at beboerne selv sorterer affaldet korrekt, og at Odense Renovation henter affaldet, uden Civica, FAB eller andre boligorganisationer skal have medarbejdere ind over.

Og som beboer bør det også være et ønskescenarie, da det vil afspejle sig i huslejen.

- Hvis vi synligt kan reducere den her opgave, vil man kunne slippe for huslejestigninger, fordi man vil kunne få en billigere drift i den afdeling, man bor i, siger Mads Holmgaard.

Seneste Artikler

Hjemme hos Aysel Hagi

Læs mere

Dung vil have etniske ældre ud af ensomheden

Læs mere

Benløse fugle med grov mos

Læs mere

Biblioteket fejrede skarpt hjørne

Læs mere

Ahmad og Bruce vil have mænd ud af lejlighederne

Læs mere

Her kan du læse den seneste udgave af Vollsmose Avisen.

Læs her