Spring navigation over

Hjælp til ukrainske flygtninge

Af Den Frie Rådgivning og Dansk Flygtningehjælp

Illustration: Marianne Skyt-Pedersen, beboerillustrator

 

Februar 2022 vil for altid stå som en skæbnestid for Ukraine. Invasionen af Ukraine driver ukrainerne på flugt og 17. marts 2022 trådte lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine (særloven) i kraft.

Da vi i Den Frie Rådgivning og i Dansk Flygtningehjælp modtager mange henvendelser om situationen i Ukraine, vil vi i denne udgave af brevkassen rydde siderne og i grove træk forklare, hvad særloven indeholder, herunder målgruppen og muligheder til denne.

Målgrupper for særloven

Målgruppen for særlovens § 1 er ukrainske statsborgere og flygtninge (anerkendt i Ukraine) udrejst fra Ukraine efter 24.02.22, samt ukrainske statsborgere eller flygtninge i Ukraine, der enten opholdt sig i Danmark eller havde opholdstilladelse (typisk arbejdstilladelse) i Danmark 24.02.22. Målgruppen for særlovens § 2 er ægtefæller/faste samlevere, ugifte mindreårige børn, udlændinge med nær familiemæssig tilknytning m.m. til målgruppen for § 1.

Ansøgningsprocedure

For at få opholdstilladelse via særloven skal der udfyldes en ansøgning, som findes på nyidanmark.dk (SL1 til § 1 og SL2 til § 2). Ansøgningen er på engelsk og ukrainsk, men SKAL udfyldes med latinske bogstaver for hurtigere sagsbehandling. Udlændingestyrelsen har meldt ud, at de allerede få dage efter 17. marts har kunnet nå at træffe afgørelser på de første ansøgninger bl.a. pga. det nye Ukraine-kontor. Under sagsbehandlingen forsørger Udlændingestyrelsen de ukrainske flygtninge med kost og logi, nødvendig lægebehandling m.m. Forsørgelse gælder ikke for dem, som har privat indkvartering.

Muligheder via særloven

Når ansøgningen er godkendt, får de ukrainske flygtninge en midlertidig opholdstilladelse til d. 17.03.24 med mulighed for forlængelse til d. 17.03.25. Opholdstilladelsen betyder, at de nu har lov til at tage et ordinært arbejde, påbegynde uddannelse, adgang til sundhedstilbud m.fl. på lige fod med resten af samfundet. Som alle andre mennesker med flygtningebaggrund omfattes de ukrainske flygtninge også af integrationsloven, og kommunerne skal herfra varetage opgaver som boligplacering, selvforsørgelses- og hjemrejseprogram m.m. Indholdet i sidstnævnte program er bl.a. tilbud om danskuddannelse, virksomhedspraktik m.m. Typisk skal dette program tilbydes inden for den første måned, men med særloven kan kommunerne beslutte, at de ukrainske flygtninge ikke skal pålægges at deltage i programmet i de første tre måneder. Særloven giver derfor plads til, at de ukrainske flygtninge hurtigere kan komme ud på arbejdsmarkedet, men også at de, som kan have behov for ro, kan få lov at lande, før de evt. starter i job, uddannelse eller deltage i ovennævnte program.

Få Hjælp

Reglerne i særloven samt yderligere informationer kan virke som en jungle at orientere sig i. Heldigvis findes flere aktører, som tilbyder rådgivning i området.

Den Frie Rådgivning kan pt. tilbyde hjælp til at udfylde ansøgningsskema samt generel viden om det danske system. Når det bliver relevant, er vi også klar med økonomisk rådgivning, oprettelse af bankkonto mm. Hvis du taler et østslavisk sprog og også kan dansk, så kan du blive frivillig hos os.

Skriv til brevkassen på mail: brevkasse@dfr.dk

 Dansk Flygtningehjælp tilbyder:

  • Frivilligrådgivning: Socialfaglig og juridisk rådgivning via på 60 26 81 01 hver dag mellem kl. 9-12
  • Ukraine-hotline: Vejledning i situationen i Ukraine samt de ukrainske flygtninges rettigheder i Danmark
  • Venner viser vej: matching af netværksfamilier eller venner til flygtninge
  • International sproggruppe: aktiviteter på dansk for børn mellem 1 og 8 år på Odense Centralbibliotek

Der findes god info på følgende hjemmesider:
https://kriseinformation.dk/
https://www.odense.dk/ukraine
https://socialvejviser.dk/Kategori/42

Seneste Artikler

En super SUB-aftale

Læs mere

Beboernes avis gennem 22 år

Læs mere

Somaliere i det fremmede

Læs mere

Mit liv ændrede sig radikalt på grund af avisen

Læs mere

Min livret Frikadeller og kartoffelsalat

Læs mere

Her kan du læse den seneste udgave af Vollsmose Avisen.

Læs her