Spring navigation over

Fire boligsociale tilbud i Vollsmose

De frivillige borgerjournalister og -fotografer på Vollsmose Avisen fortsætter i den nye boligsociale helhedsplan for BoligSocialt Hus - Vollsmose.

Mange af de eksisterende boligsociale tilbud i Vollsmose fortsætter i den nye boligsociale helhedsplan for 2021-24. Et par nye tilbud opstår.

Bydelssøstre får brødre


Det frivillige korps af bydelssøstre fortsætter i den nye boligsociale helhedsplan for BoligSocialt Hus - Vollsmose. Bydelssøstre er kvinder fra Vollsmose, der gør en frivillig indsats med at hjælpe andre kvinder i bydelen og er blevet uddannet af boligsociale medarbejdere. I den nye plan kommer der også bydelsbrødre, der er et korps af mænd. Bydelsbrødrene skal samles om det, der er spændende for dem. Udover uddannelse inden for forskellige emner som ligestilling og opdragelse skal bydelsbrødrene selv være med til at definere deres formål.

Beboere er stadig en del af den lokale avis


Beboere har fortsat muligheden for at engagere sig som frivillige på Vollsmose Avisen, der omdeles i hele Vollsmose og udvalgte steder i Odense. Den frivillige beboerredaktion er med til at producere indhold til avisen og samarbejde med forskellige andre medier. Vollsmose Avisen har som formål at være en kilde til troværdig og nuanceret information om boligområdet samt at udvikle beboeres kompetencer.

Fortsat hjælp til fritidsjob

Fritidsjob ruster unge til at komme godt gennem uddannelse og øger deres chancer for at få et godt fodfæste på arbejdsmarkedet senere i livet. Derfor skal Vollsmoses unge hjælpes godt i gang med fritidsjob - også i 2021-24. I den nye helhedsplan har unge mulighed for at få hjælp af boligsociale medarbejdere til at finde et fritidsjob. Rådgivningen foregår både i grupper og individuelt, og der trænes alt fra øjenkontakt til informationssøgning og jobsamtaler. 

Unge skal hjælpes ind i byggebranchen

Fra det nye år kan unge beboere under 30 år på kanten af kriminalitet få hjælp til at få arbejde eller uddannelse i byggebranchen. I et samarbejde mellem boligsociale medarbejdere, Byg til Vækst, Odense Kommune og byens byggepladser bliver de unge oplært på byggepladsen, får relevante kurser m.m. De bliver tilknyttet en mentor og matchet med andre tilbud i lokalområdet for at sikre en positiv og varig livsændring.

Seneste Artikler

En super SUB-aftale

Læs mere

Beboernes avis gennem 22 år

Læs mere

Somaliere i det fremmede

Læs mere

Mit liv ændrede sig radikalt på grund af avisen

Læs mere

Min livret Frikadeller og kartoffelsalat

Læs mere

Her kan du læse den seneste udgave af Vollsmose Avisen.

Læs her