Spring navigation over

Den nye skole skal starte med et fagligt løft

Flere samtaler om læring og trivsel mellem skole og hjem og et fagligt løft i dansk og matematik. Det skal et plus på fem millioner kroner fra sammenlægningen af de to Vollsmose-skoler bruges på, når den nye samlede skole åbner til næste skoleår.

Eleverne i Vollsmose skal blive bedre til at læse, stave og regne. Når Abildgårdskolen og H.C. Andersen Skolen i skoleåret 2021/22 genopstår som én ny skole med et nyt navn, skal tre tiltag derfor løfte det faglige niveau blandt børn og unge i bydelen.

Et af tiltagene er, at forældre og børn skal have fire læringssamtaler med skolen om året i stedet for to årlige skolehjem-samtaler. 

- Det er mit klare mål, at eleverne på Vollsmoses nye skole skal blive dygtige, fordi det er så vigtigt for at få flere valgmuligheder i forhold til hvilken uddannelse og hvilke job, man drømmer om. Det kræver et tæt samarbejde mellem lærere, elever og ikke mindst forældre. Derfor ændres skole-hjem-samtalerne, så man nu mødes i alt fire gange om året for at snakke om, hvordan det går i skolen, lyder det fra børn- og ungerådmand Susanne Crawley (B).

Hun forklarer, at man fra H.C. Andersen Skolen ved, at læringssamtalerne er en god måde til at hjælpes ad med at lave nogle klare aftaler om, hvordan børnene bedst udvikler sig både fagligt og socialt.

 

To lærere på en gang

Det er et mål i ’Den sidste Vollsmoseplan’, at eleverne i Vollsmose skal forlade folkeskolen med højere karakterer i dansk og matematik. Det skal en anden ekstra indsats være vejen til. Eleverne på den nye skole skal nemlig have endnu flere timer i dansk og matematik, hvor der også i nogle timer vil være to lærere om at undervise klassen.

- Med to lærere i dansk- og matematiktimerne kan vi dele klasserne op i mindre grupper og tage mere hensyn til hver og en. Nogle børn kæmper med læsningen eller matematikopgaverne, mens andre skal øve sig i at være en god kammerat. Jo flere voksne, der er omkring dem, jo bedre kan vi hjælpe alle børn med både det, der driller og også gøre dem dygtige, der hvor de har et særligt talent, siger Susanne Crawley. 

Det tredje initiativ er mere fokus elevernes trivsel gennem blandt andet inklusionsvejledere. Der er også allerede blevet ansat en socialpædagogisk leder til formålet.

Det er Børn- og Ungeudvalget i Odense, der har besluttet at bruge de omkring 5 millioner kroner, der bliver frigivet i budgettet på grund af sammenlægningen, til indsatser, der skal løfte eleverne fagligt.

Seneste Artikler

En hyldest til centervagten

Læs mere

Bayoumi vil inspirere unge til at drømme stort

Læs mere

Mit møde med Vollsmose

Læs mere

Stemmer fra byen

Læs mere

Walid levede for at hjælpe andre

Læs mere

I det seneste nummer af VollsmoseAvisen kan du blandt andet møde musikeren Bayoumi, der gerne vil inspirere unge i Odense til at følge deres drømme. Du kan også læse om centervagten på Vollsmose Torv, du kan lære at lave dine egne lysglas og lære at bage nordiske kæmpeklejner. 

Læs her