Spring navigation over

To børn skal i obligatorisk læringstilbud

Forældre i Vollsmose skal vælge, hvor deres etårige børn skal passes som følge af en ny lov. Arkivfoto: Jørgen Gregersen

Langt de fleste småbørn i Vollsmose er indskrevet i et almindeligt pasningstilbud. To børn er indskrevet i et obligatorisk læringstilbud som følge af en ny lov. Men loven møder kritik fra forældre.

Den 1. juli trådte en ny lov om obligatorisk læringstilbud i kraft. Loven indebærer, at børn fra udsatte boligområder skal gå i obligatorisk læringstilbud i en daginstitution fem timer om dagen, hvis de ikke er indskrevet i vuggestue eller dagpleje, når de fylder et år. Forældre kan også blive godkendt til at passe barnet hjemme.

De seneste tal fra Odense Kommune viser, at to børn fra Vollsmose lige nu er indskrevet til at starte i et obligatorisk læringstilbud. Derudover har fire familier valgt at passe deres børn hjemme. Resten af gruppen af etårige børn fra Vollsmose er i øjeblikket indskrevet i et helt almindeligt pasningstilbud.

- Vi gør en stor indsats for at undgå, at børn bliver indskrevet i et obligatorisk læringstilbud. Vi sender blandt andet informationsmateriale ud, når barnet fylder 9 og 10 måneder, hvor vi informerer om den nye lov og de pligter og muligheder, forældre har, fortæller Vibe Martiny, der konsulent i dagtilbudsafdelingen i Odense Kommune.

Kritik fra forældre


Det er sundhedsplejerskerne, der har den tidligste og tætteste kontakt med børn og forældre, og de møder en del kritik fra forældre i Vollsmose, når de fortæller om den nye lov på deres besøg.

- Mange forældre finder loven uretfærdig, specielt fordi de føler sig velintegrerede. Men det er vores opgave at informere alle forældre til nyfødte børn. Både dem, der er velfungerende og dem, der måske skal have noget støtte, siger Lissi Skodborg Jørgensen, teamleder for sundhedsplejerskerne i Vollsmose.

Hun oplyser i øvrigt, at sundhedsplejerskerne allerede vil informere om loven ved deres første besøg, når barnet er 14 dage gammelt. På den måde er forældrene informeret i god tid.

Klarer sig bedre i skolen


Ifølge Vibe Martiny kan daginstitutioner have stor betydning for udviklingen af børnenes sprog.

- Vi ved, at nogle børn i Vollsmose først starter i dagtilbud som treårige. Dermed når børnene ikke altid det samme sproglige niveau som deres jævnaldrende før skolestart. Forskningen peger på, at det giver dem problemer, ikke bare når de starter i skolen, men i hele deres skoleforløb, siger Vibe Martiny og understreger samtidig vigtigheden af et godt samarbejde med forældrene.

- Vi kan gøre en del i forhold til at sikre en sproglig og social stimulering. Men det er forældrene, der har den tætteste kontakt med barnet, så det er vores opgave at få dem til at arbejde med, siger hun.

Det obligatoriske læringstilbud er en del af den såkaldte ghettopakke, som den tidligere regering vedtog sidste år.

Seneste Artikler

En hyldest til centervagten

Læs mere

Bayoumi vil inspirere unge til at drømme stort

Læs mere

Mit møde med Vollsmose

Læs mere

Stemmer fra byen

Læs mere

Walid levede for at hjælpe andre

Læs mere

I det seneste nummer af VollsmoseAvisen kan du blandt andet møde musikeren Bayoumi, der gerne vil inspirere unge i Odense til at følge deres drømme. Du kan også læse om centervagten på Vollsmose Torv, du kan lære at lave dine egne lysglas og lære at bage nordiske kæmpeklejner. 

Læs her