Spring navigation over

Boligsociale medarbejdere hjælper med ansøgninger til ungdomsuddannelser

Den boligsociale uddannelsesindsats er et supplement til almene velfærdstilbud og sker i tæt samarbejde med skoler og UUO-vejledere. Arkivfoto

Når unge i Odenses udsatte boligområder skal søge ind på en ungdomsuddannelse, kan de få rådgivning og vejledning af medarbejdere i BoligSocialt Hus. Indsatsen skal være med til at få flere unge i uddannelse og dermed øge deres forudsætning for at få et godt og trygt liv.

Hvert år den 1. marts skal elever i 9. klasse og deres forældre sende en ansøgning om optagelse på en ungdomsuddannelse. Men processen med at blive klar til at trykke ’send’ på Optagelse.dk er ikke lige nem for alle forældre og elever.

Derfor hjælper boligsociale medarbejdere i BoligSocialt Hus forældre og deres børn i 9. klasse fra Vollsmose, Rising, Korsløkken og Ejerslykke.

”Valget om ungdomsuddannelse er et stort og vigtigt valg, der kan være afgørende for den unges livsbane. Men det er også en omfattende proces, hvor forældre skal jonglere med flere hjemmesider med meget tekst, et langt skema, der skal udfyldes og en underskrift med NemId. Dét ved vi kan være en barriere for at få sendt ansøgningen for nogle,” fortæller Stine Dyrlund Toft, der er teamleder for ’Uddannelse og livschancer’ i BoligSocialt Hus.

”Det er veldokumenteret, at uddannelse øger sandsynligheden for et godt liv med arbejde, deltagelse i samfundet og generel trivsel. Når vi hjælper forældre og deres børn med at overkomme barriererne for at starte på og gennemføre en ungdomsuddannelse, påvirker det ikke kun den unges muligheder her og nu, men det øger også den næste generations livschancer,” forklarer hun.

Praktisk hjælp og skub i refleksioner


BoligSocialt Hus arbejder ud fra et mål om at bryde den negative sociale arv og skabe et fagligt løft af børn og unge i Odenses udsatte boligområder, så flere bliver uddannelsesparate og gennemfører en uddannelse. 

Det indebærer blandt andet at støtte forældre og unge i grundskolen og på ungdomsuddannelser for eksempel ved at vejlede og hjælpe dem gennem processen med at udfylde studievalgsportfolio og få vedhæftet de nødvendige dokumenter i ansøgningen til 10. klasse, gymnasie eller erhvervsskole.  

”Noget af det, der kendetegner det boligsociale arbejde, er, at vi har rammerne og relationerne til at støtte forældre og unge med både det helt lavpraktiske med ansøgningen og de mere abstrakte refleksioner omkring selve uddannelsesvalget. På den måde supplerer vi skolerne og UUO-vejlederne i deres arbejde,” siger Stine Dyrlund Toft.

En rapport fra 2021 fra VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd konkluderer, at boligsociale indsatser kan bidrage til at kvalificere og forbedre den samlede velfærdsmæssige opgaveløsning i forhold til skole og uddannelse for børn og unge i udsatte boligområder. Rapporten konkluderer også, at de boligsociale indsatser har en positiv virkning på børns og unges motivation for uddannelse, deres selvtillid og deres sociale relationer, og at de børn og unge i de udsatte boligområder, der har en boligsocial indsats, følger den samfundsmæssige udvikling i forhold til at færdiggøre folkeskolens afgangseksamen og påbegynde uddannelse.

BoligSocialt Hus fungerer som en bydækkende organisation, der løser en række boligsociale opgaver i fem boligområder i Odense med i alt omkring 12.000 beboere: Vollsmose, Ejerslykke, Korsløkken, Rising og Skt. Klemensparken. BoligSocialt Hus arbejder med de fire indsatsområder: ’Uddannelse og livschancer’, ’Beskæftigelse’, ’Kriminalitetsforebyggelse’ og ’Sammenhængskraft og medborgerskab’.

Seneste Artikler

Børn ved byggepladser og kriminelle grupper bekymrer politiet

Læs mere

Det kan være ensomt at sugardate og sælge sex: Man behøver ikke være alene

Læs mere

Odinskolens yngste trækker i træningstøjet

Læs mere

Kend reglerne for at køre på el-løbehjul

Læs mere

Reportage: Fodboldpiger mødte Gellerup på grønsværen

Læs mere

I det seneste nummer af Vollsmose Avisen kan du blandt andet læse om, hvordan det står til med at skabe tryghed i bydelen - vi har blandt andet talt om emnet med Bjarne Puggaard fra Fyns Politi. Du kan også blive klogere på, hvordan projektet Nye Veje arbejder for at skabe mere livskvalitet blandt mennesker, som sælger og bytter sex.

Læs her