Spring navigation over

Beboere skal stemme om ny boligsocial helhedsplan

Legeplads og boligblokke i Korsløkke Parken, Fyns Almennyttige Boligselskab

Inden den 15. april kl. 12.00 skal beboerne i Korsløkken, Rising og Ejerslykke tage stilling til, om der skal være en ny boligsocial helhedsplan. Det foregår via brev på grund af forsamlingsforbuddet. Her kan du se video, der forklarer, hvordan afstemningen foregår.

Frem til den 15. april skal beboere i Korsløkken, Rising og Ejerslykke stemme ja eller nej til en ny periode med boligsociale indsatser. Den nye boligsociale helhedsplan for BoligSocialt Hus er en plan for, hvordan områdernes sociale udvikling skal styrkes i årene 2021-2024.

Den nye boligsociale helhedsplan for BoligSocialt Hus skal godkendes af beboerne. På grund af corona og forsamlingsforbuddet foregår afstemningen som en urafstemning. Det vil sige, at alle beboere har modtaget en urafstemningskuvert i postkassen, hvori der er stemmesedler og et brev.

Inden den 15. april klokken 12.00 skal man afgive sin stemme. I brevet står der, hvor man afleverer sin stemme henne. Hver husstand har to stemmer uanset hvor mange, der bor i husstanden.

Planen rummer forslag til en lang række aktiviteter og indsatser, der på hver sin måde skal være med til at løfte Korsløkken, Rising og Ejerslykke socialt.

Det boligsociale arbejde foregår inden for fire forskellige indsatsområder: ’Uddannelse og livschancer’, ’Beskæftigelse’, ’Kriminalitetsforebyggelse’ og ’Sammenhængskraft og medborgerskab’.

Helt kort fortalt handler de fire indsatsområder om at skabe de bedste rammer for, at flere af boligområdets beboere færdiggør en uddannelse, får fodfæste på arbejdsmarkedet, bliver en del af positive fællesskaber og kan bidrage til stærke og trygge civilsamfund. Beboerne skal derfor stemme ja eller nej til den samlede mængde af tilbud. Det er tilbud om blandt andet hjælp til at komme i arbejde, hjælp til familier og støtte til frivillige foreninger.

Hvis der er boligafdelinger, som stemmer nej til den nye boligsociale helhedsplan, vil det i praksis betyde, at Landsbyggefonden giver færre penge til den boligsociale helhedsplan, og beboerne i de pågældende afdelinger har så ikke mulighed for at bruge tilbuddene.

Seneste Artikler

Nu er firkanten officielt brudt op

Læs mere

Hjemme hos Shahbaz Aslam

Læs mere

Der er blevet mere stille i bydelen

Læs mere

- De snakker om os på hele plejehjemmet

Læs mere

Kinesisk inspirerede rejer

Læs mere

Her kan du læse den seneste udgave af Vollsmose Avisen.

Læs her