Spring navigation over

Vollsmose Sekretariatet og BoligSocialt Hus sammenlægges

Den 1. august træder en ny organisering af de boligsociale helhedsplaner i Odense Kommune i kraft. De sammenlægges under én fælles bestyrelse og organisering med Ole Jensen som øverste chef.

Fra den 1. august lægges det nuværende BoligSocialt Hus og Vollsmose Sekretariatet sammen. Det vil ske under det fælles navn BoligSocialt Hus. Fra samme dato er Ole Jensen ny chef for det samlede BoligSocialt Hus, som dermed vil dække boligområderne Vollsmose, Rising, Skt. Klemensparken, Korsløkkeparken og Ejerslykke.

Fortsat tilstede lokalt

Selvom Vollsmose Sekretariatet og BoligSocialt Hus fremadrettet organiseres samlet under én bestyrelse og én chef, vil der fortsat være lokale kontorer og medarbejdere tilstede i boligområderne som hidtil. Ligesom der også fortsat vil være en lokalt tilpasset boligsocial helhedsplan for Vollsmose og en for områderne Rising, Skt. Klemensparken, Korsløkkeparken og Ejerslykke, hvor Landsbyggefonden har øremærket midler til de nødvendige boligsociale indsatser.

- Med den nye organisering vil vi fortsat prioritere den lokale tilstedeværelse højt, men samtidig sætte en stærk bydækkende linje i det boligsociale arbejde, som sikrer den rette koordinering med øvrige politiske og strategiske planer for den sociale udvikling på byplan, forklarer Ole Jensen, chef for BoligSocialt Hus.

Stærk profil i spidsen

Ole Jensen har siden august 2016 været ansat som leder af det nuværende BoligSocialt Hus, så han kommer med et indgående kendskab til det boligsociale arbejde. Derudover har Ole Jensen stor erfaring med sammenlægning af boligsociale helhedsplaner, da han i årene fra 2017-2019 har stået i spidsen for sammenlægningen af de boligsociale helhedsplaner for Rising, Skt. Klemensparken, Korsløkkeparken og Ejerslykke.

Det er derfor med et godt blik for både fagligheden i det boligsociale arbejde og organisatorisk tæft, at Ole Jensen går til arbejdet som ny chef for et samlet BoligSocialt Hus, hvor han får ansvaret for fremdriften i de boligsociale helhedsplaner og samarbejdet med beboerne i henholdsvis Vollsmose, Rising, Skt. Klemensparken, Korsløkkeparken og Ejerslykke. Han vil derfor også fordele sin arbejdstid, så han er lokalt tilstede i flere områder, men hovedsageligt have sin plads i Vollsmose og Ejerslykke.

- Jeg går til arbejdet med stor respekt for opgaven, og jeg er meget bevidst om, at det er helt afgørende, at vi ikke mister momentum eller nedjusterer på indsatserne i de nuværende boligsociale helhedsplaner. Vi skal fortsat have et skarpt fokus på at skabe de bedste rammer for, at flere af områdernes beboere færdiggør en uddannelse, får fodfæste på arbejdsmarkedet, bliver en del af positive fællesskaber og kan bidrage til stærke, vitale og trygge civilsamfund, siger Ole Jensen og pointerer samtidig, at han også ser det som en af sine vigtigste arbejdsopgaver at sikre gode samarbejdsrelationer til såvel beboere som medarbejdere i kommune og boligorganisationer.

- Det boligsociale arbejde er et uundværligt bidrag i transformationen af de udsatte boligområder i Odense Kommune. Jeg ser BoligSocialt Hus som en stærk og central spiller, når det handler om at skabe boligområder, der er socialt bæredygtige, attraktive og trygge at bo i.

Seneste Artikler

En super SUB-aftale

Læs mere

Beboernes avis gennem 22 år

Læs mere

Somaliere i det fremmede

Læs mere

Mit liv ændrede sig radikalt på grund af avisen

Læs mere

Min livret Frikadeller og kartoffelsalat

Læs mere

Her kan du læse den seneste udgave af Vollsmose Avisen.

Læs her