Spring navigation over

Boligsocial chef: Vi skal hjælpe Vollsmoses udvikling på vej

I løbet af november skal beboerne stemme om den nye boligsociale helhedsplan for BoligSocialt Hus - Vollsmose. Vi skal sikre, at den gode udvikling i Vollsmose fortsætter ved at tilbyde den hjælp, der er til bydelens fælles bedste, skriver chef for BoligSocialt Hus, Ole Jensen.

Det nye nummer af Vollsmose Avisen er en særudgave. Her kan du læse om det aktuelle valg om en ny fireårig boligsocial helhedsplan i Vollsmose, som du og alle andre beboere i bydelen skal træffe en beslutning om i løbet af november måned.

Den nye boligsociale helhedsplan for BoligSocialt Hus - Vollsmose er en plan for, hvordan bydelens sociale udvikling skal styrkes i årene 2021-2024. I avisen fortæller vi både om tankerne bag planen og de konkrete aktiviteter de næste fire år. Vi sætter også ansigt på nogle af Vollsmoses beboere, der har brugt tilbuddene i den nuværende plan, der udløber ved udgangen af 2020. Det gør vi for, at du har mulighed for at orientere dig i indholdet i den nye plan og betydningen af det boligsociale arbejde, inden du skal tage endelig stilling og stemme ja eller nej.

Den nye boligsociale helhedsplan for BoligSocialt Hus - Vollsmose er omfattende og er lavet med udgangspunkt i de målsætninger, som Odense Byråd har lavet for Vollsmose, Landsbyggefondens krav til det boligsociale arbejde i Danmark samt ikke mindst alle de gode indspark, der er kommet fra bydelens beboere. De input er kommet over det seneste år, hvor boligsociale medarbejdere har talt med både beboere, foreninger og andre lokale aktører i Vollsmose for at høre deres synspunkter og holdninger til, hvordan den sociale udvikling i Vollsmose kan styrkes. Hvordan de samtaler har sat aftryk i den nye plan, kan du få mere at vide om på side 4 og 5. Her kan du blandt andet læse, at rigtig mange beboere har haft fokus på, at bydelens unge skal hjælpes i uddannelse, fritidsaktiviteter, gode fællesskaber og i det hele taget væk fra en potentiel kriminel løbebane. Flere beboere har også peget på, at bydelen mangler netværk for mænd og fædre. Derfor er flere indsatser i den nye plan formet på baggrund af de konkrete ønsker. Det handler for eksempel om et nyt fællesskab kaldet ’Bydelsbrødre’, som er for mænd i Vollsmose og forskellige indsatser for de unge i form af gruppeforløb for at komme i arbejde, hjælp til praktikpladser og støtte til uddannelsesvalg.

Fælles for alle tilbud er, at de kræver beboernes opbakning, hvis de skal blive til noget. På i alt ni ekstraordinære afdelingsmøder - ét i hver af Vollsmoses ni boligafdelinger - skal den nye boligsociale helhedsplan for BoligSocialt Hus - Vollsmose til afstemning. Her kan du, sammen med bydelens andre beboere, bruge din stemme. Med et ja til planen vil der fra 1. januar og knap fire år frem lokalt i Vollsmose være boligsociale tilbud om blandt andet hjælp til at komme i arbejde og uddannelse, hjælp til familier og unge og støtte til frivillige foreninger og netværk. Hvis der er boligafdelinger, som stemmer nej, vil det konkret betyde, at beboerne i de pågældende afdelinger ikke får mulighed for at bruge tilbuddene.

Selvom det er en ny plan med et par nye initiativer, der skal vedtages, er langt de fleste tilbud dog nogle, der fortsætter fra den eksisterende plan, og som en del beboere derfor allerede kender fra Vollsmose Sekretariatet. Fra det nye år vil det blot være hos lokale medarbejdere i
BoligSocialt Hus - Vollsmose, man kan få rådgivning og hente støtte. Vi skal sikre, at den gode udvikling i Vollsmose fortsætter ved at tilbyde den hjælp, der er til bydelens fælles bedste.

Derfor er det vigtigt, at du tager stilling og bruger din stemme. 

Seneste Artikler

En super SUB-aftale

Læs mere

Beboernes avis gennem 22 år

Læs mere

Somaliere i det fremmede

Læs mere

Mit liv ændrede sig radikalt på grund af avisen

Læs mere

Min livret Frikadeller og kartoffelsalat

Læs mere

Her kan du læse den seneste udgave af Vollsmose Avisen.

Læs her