Spring navigation over

Der er blevet mere stille i bydelen

Det er snart et år siden, der sidst blev oprettet visitationszone i Vollsmose. Og det seneste år har det da også været langt mere stille i bydelen sammenlignet med årene før. Ifølge Bjarne Puggaard, politikommissær i Fyns Politi, skyldes det, at mange centrale personer i den stridende bandekonflikt er kommet i fængsel. Vi tager temperaturen på trygheden og ser tilbage på det seneste år.

Hvordan er det gået med at skabe tryghed i Vollsmose det seneste års tid objektivt set?

- Noget af det, der for mig at se skaber tryghed, er, hvis vi gør det sværere at lave aktiviteter, som skaber utryghed. For Fyns Politi er det lykkedes at pille rigtig mange banderelaterede personer ud af spillet. Nogle kalder det en bandekrig eller en stridighed mellem to grupperinger, og det er lykkedes rimelig godt at afmontere den. Det skyldes en samlet indsats fra flere parter, og det har jeg det rigtig godt med. Men om det har skabt tryghed for den enkelte borger, skal jeg ikke kunne sige.

 

Det lyder som om, at når du tænker på tryghed, er det meget relateret til de her grupperinger. Da vi talte sammen om trygheden i januar 2022, sagde du, at en af de største hindringer for at skabe tryghed i bydelen, er, at var en del uro omkring nogle grupperinger. Er det stadig grupperingerne, som er den største hindring for tryghed?

- Som jeg ser det, betyder det rigtig meget. Når grupperinger kriges, er der ikke nogen tvivl om, hvad de kriges om. De kriges om kunder og et marked. Og det skaber grobund for kriminalitet i sig selv. Derfor står jeg ved min tidligere påstand, og derfor er jeg meget tilfreds med, at det er lykkedes at få så mange personer ud af spil - i længere tid faktisk.

Det vender vi lige tilbage til. Kan du først sige mere overordnet, om der er kommet mere eller mindre kriminalitet i Vollsmose det seneste år?

- Som udgangspunkt er det nok nogenlunde det samme. Men hvis man ser bort fra de stridende grupperinger, tror jeg ikke, at der er mere kriminalitet i Vollsmose sammenlignet med andre steder i Odense og Fyn.

 

Men forekomsten af kriminalitet hænger jo ikke nødvendigvis sammen med den oplevede tryghed. For at se på den subjektive tryghed har jeg set nærmere på den seneste tryghedsundersøgelse fra Justitsministeriet, som udkom i midten af 2022. Her sagde 87 procent af fynboerne i undersøgelsen, at de grundlæggende føler sig trygge i deres nabolag. Fyns dårligste tryghedsfølelse kommer fra Vollsmose, hvor 67 procent af borgerne grundlæggende føler sig trygge. I 2019 var der 76 procent, der følte sig trygge i Vollsmose, så der er sket et markant fald i følelsen af tryghed. Ifølge en ny rapport fra Vive, der undersøger tryghed og trivsel i udsatte boligområder, er den grundlæggende tryghed i boligområderne steget i perioden 2018 til 2021 fra 74 procent til 77 procent i boligområder med en boligsocial helhedsplan. Hvad er din egen vurdering af oplevelsen af tryghed blandt beboerne i Vollsmose?

- Jeg er ikke i tvivl om, at den her eskalering af stridighederne mellem grupperinger skaber utryghed. Forleden mødte jeg en mand fra CKS-netværket (civilsamfundets kriminalpræventive samarbejde, red.), som sagde, det for nyligt er blevet så fredeligt i en af parkerne. Så den ene uge kan man føle sig tryg og den anden uge noget andet - alt afhængig af, hvad der lige sker. Men det er rigtig skidt at være helt nede på, at kun 67 procent føler sig trygge. Dog kan det være, at der er sket noget lige dér.

 

Ja, altså tilbage i 2021 og første halvdel af 2022 var der længere perioder, hvor I oprettede visitationszoner i Vollsmose i forbindelse med en række skudepisoder - for eksempel den 27. februar 2022, hvor der skete et drab ved KFC på Nyborgvej og derefter et drabsforsøg den 1. juni 2022 i krydset ved Vollsmose Allé og Kertemindevej, som blev opfattet som en hævnaktion i forbindelse med det første drab. Sidste gang, der var visitationszone i bydelen var i sommeren 2022. Hvorfor har der ikke været visitationszoner siden da?

- Der skal være et argument for at oprette visitationszone. Og vi synes selv, at vi har fået ret mange i spjældet ret hurtigt med de hændelser, der nu har været. De fleste har vi fået pillet ud i længere tid. Jeg tror, det har gjort meget ved den her konflikt generelt. Derfor har vi taget et strategisk valg om ikke at oprette visitationszone siden.

 

Kan man konkludere ud fra det, at det er stilnet af i forhold til grupperingerne?

- Ja, det synes jeg, godt man kan.

 

Og når du siger pille nogen ud, hvad mener du?

- Vi har opklaret nogle forbrydelser, som har været forholdsvis grove, så dem, der har været tiltalt i de sager, har fået længerevarende fængselsophold. Nogle sidder varetægtsfængslet og venter på en dom. Der er flere centralt placerede personer, som er sat ud af spillet.

 

Kan man som beboer i Vollsmose regne med, at det bliver mere stille nu?

- Det håber jeg. Men det kan jeg ikke love. Inden for monarkiet er der altid nogen, der overtager tronen. Men aktiviteten mellem grupperingerne har i hvert fald ikke været til stede her på det sidste.

 

Men det er ikke fordi, det var været helt stille det seneste år. Der har været en række episoder i 2023 - blandt andet en mystisk eksplosion på Vilhelm Kyhns Vej i Munkebjergkvarteret den 9. marts, en anden mystisk eksplosion foran en indgangsdør til en lejlighed i Bøgeparken den 21. marts forårsaget af fyrværkeri og en skudepisode den 28. marts i Seden. Der pågår selvfølgelig en efterforskning, men kan du fortælle noget om, hvad det her handler det om?

- Jeg har et billede af, hvad det handler om. Og det er ikke noget, vi betragter som en konflikt imellem grupperinger. Det handler højst sandsynligt om et hul i kassen i forbindelse med noget salg af hash.

 

Ja, ifølge Fyens Stiftstidende hænger episoderne sammen og handler om, at nogle narkobagmænd vil have erstatning for 280 kilo hash, og de går efter familierne til dem, der havde hashen i deres besiddelse. Er det sådan, det hænger sammen?

- Jeg kan ikke afvise, at det er rigtigt. Det kunne være et godt bud. Hvis Stiften har ret, bekræfter det jo egentlig bare, at det ikke handler om en konflikt mellem de to grupperinger.

 

Men kan du forstå, hvis man føler sig utryg over de her eksplosioner og skyderier?

- Ja, og jeg væmmes ved gerningerne i den grad. Den ude i Seden skete lige op og ned ad skolen, og i Bøgeparken kunne der have været en, der var uheldig at gå ud ad døren i samme øjeblik, som det siger ”bang” og det samme på Vilhelm Kyhns Vej. Så der er ingen argumenter for at synes, at det var ok.

 

Sidst vi talte sammen, havde du en bekymring omkring børn på byggepladserne. Er der stadig udfordringer her?

- Omkring byggepladserne har vi i perioder haft nogle frustrationer fra entreprenørernes side. Og nogle gange forstår jeg frustrationerne, fordi vi som myndigheder ikke har været gode nok til at skabe lidt bedre afvikling. Medarbejderne på byggepladserne går ikke på arbejde for at blive kaldt diverse ting eller blive kastet sten efter. Og nede ved Egeparken havde vi nogle udfordringer omkring trafikken. Men vi forsøger løbende at løse udfordringerne, idet vi har ugentlige møder, hvor entreprenørerne også deltager.

 

Har der været problemer med, at folk kaster sten efter medarbejdere på byggepladserne?

- Der har været små episoder hen over året, hvor der for eksempel er blevet kastet sten efter maskinerne, når de har kørt, og der har været ukvemsord, trusler eller andre dumme ting. Men gennem dialogen med relevante parter synes jeg, vi er kommet godt nok igennem det. Men der er helt klart også beboere, som har været udfordret af byggetiltag.

 

Er det trygt at gå på arbejde, hvis man arbejder på byggepladserne?

- Ja, det vil jeg klart påstå, at det er. Men det er selvfølgelig ikke acceptabelt at blive udsat for stenkast eller at blive råbt efter.

Seneste Artikler

En super SUB-aftale

Læs mere

Beboernes avis gennem 22 år

Læs mere

Somaliere i det fremmede

Læs mere

Mit liv ændrede sig radikalt på grund af avisen

Læs mere

Min livret Frikadeller og kartoffelsalat

Læs mere

Her kan du læse den seneste udgave af Vollsmose Avisen.

Læs her