Spring navigation over

Udfordringer med genhusning skal frem i lyset

Hvis du bor i Vollsmose og skal genhuses, vil Retshjælpen gerne i kontakt med dig. Retshjælpen har allerede haft kontakt til mange beboere, men de vil gerne høre fra flere. 

Det skal bruges til et forskningsprojekt, som er et samarbejde mellem Jørgen Peter Holst Christensen, der teamleder i Retshjælpen Fyn, og professorer Ole Hammerslev fra SDU og lektor Anette Olesen fra AAU.

- Det har vi startet, fordi vi alle tre har en klar overbevisning om, at der er udsatte borgere, som ikke italesætter deres juridiske problemstillinger. Som retshjælp er vi interesserede i at finde de borgere, så de kan få deres rettigheder – men også for at fortælle om deres pligter, siger Jørgen Peter Holst Christensen.

Da planen for omdannelsen af Vollsmose begyndte at tage form, fangede det med det samme deres interesse.

- Det er jo et stort, socialt eksperiment. Kommer det til at virke, at man nedlægger boliger, og flytter borgere ud andre steder?

Derfor har de i projektet sat sig for at følge nogle af de familier, som skal flytte ud – både dem der skal flytte midlertidigt og permanent.

- Vi er interesseret i at høre om, hvilke juridiske problemstillinger de har, siger Jørgen Peter.

Tilbud om retshjælp

Når retshjælpens medarbejdere taler med beboere, får beboerne samtidig et tilbud om at få retshjælp inden for andre områder også.

- Det kan være alt fra lejeretlige spørgsmål, til spørgsmål om samvær, skilsmisse, familiesammenføring. Og her er det også interessant for os at finde ud af, hvem de går til med problemerne. Og hvordan får vi skabt tillid, så de vil bruge retshjælpen?

I projektet har de kunnet konstatere, at det er en udfordring at skabe tillid til den menige borger i Vollsmose. På grund af den erkendelse, har de ansat to personer med lokal forankring og social kapital i håb om at skabe mere tillid og få kontakt til flere beboere.

Kendte ansigter

Birgitte Vinsten er i januar 2022 blevet ansat som netværkskoordinator i Retshjælpen. Som tidligere integrationschef i Odense Kommune har hun mange kontakter i Vollsmose, og hun ved, hvor vigtigt det er for mange i mosen, at være et kendt ansigt, hvis man skal have folks tillid.

- En del beboere herude har dårlig erfaring med myndigheder. Derfor tager det simpelthen tid at skabe tillid. Det kræver også personligt engagement, for at de fornemmer, at man vil dem godt. Og det gode ved dette projekt er, at hvis man bidrager med et interview, kan man til gengæld få noget konkret hjælp, siger Birgitte Vinsten.

Khawla Chahade, der er beboer i Vollsmose med et stort netværk og uddannet kandidat i kultur- og retssociologi, er ansat som netværkskoordinator i Retshjælpen. Hun er enig med Birgitte Vinsten i, at det tager tid at skabe tillid.

- Jeg tror også, det betyder meget, at man selv bor her. Der er et stærkt sammenhold her i Vollsmose, hvor man har ”helle” fra negativ omtale, som der kommer rigtig meget af udefra. Derfor bliver det endnu vigtigere at have tillid til nogen, man har kendt i lang tid, siger Khawla Chahade.

Lever med usikkerhed

I projektet er der løbende udskiftning af praktikanter, der kommer og er en del af projektet i cirka tre måneder ad gangen. For tiden er Cecilie Henriksen og Janusiya Makendrarajah, der begge studerer socialt arbejde på Aalborg Universitet, ansat til blandt andet at lave interviews med beboere om genhusning. 

Her har de to praktikanter erfaret, at der er mange beboere, som er usikre på, hvad der kommer til at ske.

- Mange lever i usikkerhed om, hvornår de skal flytte, og om man overhovedet skal flytte, siger Cecilie Henriksen.

- Beboerne giver udtryk for, at de ikke har fået nok informationer omkring genhusning, og det er meget forvirrende for dem, tilføjer Janusiya Makendrarajah.

De har også oplevet, at folk har mange blandede fortællinger om Vollsmose.

- Nogle synes virkelig, det er det dejligste sted. Omvendt er der også nogle, der ikke kan komme hurtigt nok væk, fortæller Cecilie Henriksen.

Fællesskaber bliver brudt

Undersøgelsen viser også, at mange fællesskaber bliver brudt, fordi nogle familier bliver flyttet ud, fortæller Birgitte Vinsten.

- De mister den her daglige kontakt, hvor de har kunnet være til gavn for hinanden. Så fællesskabet bliver besværliggjort af, at de fysisk bliver skilt ad, siger hun, og Jørgen Peter supplerer:

- De har også mødt meget forvirring omkring tilbageflytningsreglerne. Om man kan flytte tilbage til Vollsmose, efter man er blevet flyttet ud permanent, og om man så skal leve op til kriterierne i parallelsamfundsaftalen.

Derfor har Retshjælpen blandt andet et samarbejde med FAB.

- Vi prøver at kommunikere til FAB, hvad vi hører fra beboerne. Vi vil gerne gøre usikkerheden mindre. Vi har også mødt mange med juridiske udfordringer, men som de ikke får italesat. Derfor vil vi gerne gøre opmærksom på, at vi findes, siger han.

Mange har aldrig hørt om Retshjælpen og forbinder generelt myndigheder med nogen som er efter en, forklarer Jørgen Peter.

- Vi er uvildige i den her sammenhæng og yder gratis retshjælp til mindre bemidlede og udsatte grupper, så man kan kende sine rettigheder og pligter. Og vi vil gerne have, at folk bruger os. Så kom endelig til os. Vi vil gerne både interviewe dem i forhold til hele det her genhusningsprojekt, siger Jørgen.

Man kan møde Jørgen Peter i Den Frie Rådgivning hver onsdag klokken 13.00 til 16.00.

Fakta om projektet

Forskningsprojektet undersøger de tilsigtede og utilsigtede retlige virkninger af effektueringen af genhusningsdelen af ghettoplanen ud fra et overordnet fokus på inklusion og forebyggelse.

Retshjælpens formål er at etablere og drive en retshjælpsordning, for at sikre borgerne mulighed for at få gratis hjælp med juridiske og retlige spørgsmål og herigennem at højne retssikkerheden i bydelen, fremme integrationen, samt bibringe de udsatte borgere indsigt i og kendskab til egne rettigheder og pligter.

Projekt Genhusning kan kontaktes på telefon 55272210 - indtal eventuelt et telefonnummer, og de kontakter dig. Retshjælpen Fyn på Vollsmose Torv har åbent fysisk mandag til onsdag klokken 13 til 16, torsdag klokken 14 til 17 og fredag fra klokken 13 til 16.

 

Seneste Artikler

En super SUB-aftale

Læs mere

Beboernes avis gennem 22 år

Læs mere

Somaliere i det fremmede

Læs mere

Mit liv ændrede sig radikalt på grund af avisen

Læs mere

Min livret Frikadeller og kartoffelsalat

Læs mere

Her kan du læse den seneste udgave af Vollsmose Avisen.

Læs her