Spring navigation over

Partier afsætter penge til Vollsmoses udvikling

Robotskole, nye kvarterer og en infoboks. Flere tiltag, der skal udvikle Vollsmose, er en del af budgetforliget for Odense Kommune i 2021. 

I dag skal kommunens budget for 2021 endeligt godkendes af Odense Byråd. Og Vollsmose er prioriteret flere stedet i budgetaftalen. Her er der blandt andet afsat 36 millioner kroner til at omdanne Vollsmose Allé og Åsumvej, så der kan skabes nye attraktive kvarterer, der rækker ud over de firesporede veje, som på nuværende tidspunkt ’indrammer’ Vollsmose.

- Vi vil skabe nye attraktive kvarterer, der går på tværs af Vollsmose Allé og Åsumvej. For at lykkes med det, skal de to veje ændres, så det i stedet bliver mindre veje, forklarer Carsten Henriksen, programchef for Fremtidens Vollsmose og Boligstrategisk udvikling, om kvartersdannelsen.

Budgettet for 2021 indeholder også andre tiltag i Vollsmose. For eksempel skal den kommende sammenlagte skole have en profil, hvor teknologi og robotter bliver en naturlig del af undervisningen. Partierne bag budgettet er enige om at afsætte 25 millioner kroner til at udvikle de samlede rammer om en ny profilskole, og de afsatte midler skal bidrage til at lave den bedst mulige skole i Vollsmose med en stærk robotprofil.

 

Musikskolen flytter til

Der er desuden afsat 18 millioner kroner til flytning af musikskolen fra Danmarksgade til 1. salen på H.C. Andersen Skolen, som fremover skal bestå af tre børnehuse i stuen og så altså musikskolen på 1. sal. Det skal give bedre mulighed for, at børnehusene og musikskolen kan samarbejde.

- Når vi skal tiltrække private investorer til Vollsmose, så er det vigtigt, at Odense Kommune med markante investeringer viser, at kommunen er dedikeret til at udvikle Vollsmose til en attraktiv bydel. Om nogle år, skal det også være så attraktivt at bo i Vollsmose, at nye familier vil købe hus i området. Det kan de nye tiltag være med til at sikre, vurderer Carsten Henriksen.

Der er også afsat 3 millioner til det lokale foreningsliv i Vollsmose samt 3,5 millioner kroner til anlæg af en infoboks, der skal samle informationen om Vollsmoses transformation ét sted.

Budgetforliget blev indgået mellem Socialdemokraterne, Radikale Venstre, SF og Enhedslisten fredag den 18. september 2020. Budgettet er først endelig godkendt efter anden behandlingen i Odense Byråd den 7. oktober 2020.

Seneste Artikler

En super SUB-aftale

Læs mere

Beboernes avis gennem 22 år

Læs mere

Somaliere i det fremmede

Læs mere

Mit liv ændrede sig radikalt på grund af avisen

Læs mere

Min livret Frikadeller og kartoffelsalat

Læs mere

Her kan du læse den seneste udgave af Vollsmose Avisen.

Læs her