Spring navigation over

Tre perspektiver på hærværk

Arkivfoto

Fyns Politi har fået 69 anmeldelser om hærværk i Vollsmose i 2019. Det svarer til 12,8 procent af det samlede antal anmeldelser i Vollsmose. Dermed er hærværk den overtrædelse af straffeloven i bydelen, der oftest bliver anmeldt til politiet. Tre fagfolk giver her forskellige perspektiver på problemet med hærværk.

Anonyme steder skal gøres til ’nogens’


Bo Grönlund, arkitekt og byrumsforsker

- I et boligområde er der typisk to steder, hvor man oplever hærværk. Det er steder, der er særligt synlige, og hvor man med hærværket vil gøre opmærksom på sig selv, sådan som man ser det med graffiti - og så er det steder, der er ’ingens’. De steder, der har en anonym karakter og ikke har en tydelig funktion for nogen i området, bliver nemt et sted, hvor man kan være i fred og lave hærværk uden at genere enkeltpersoner og uden at blive opdaget. En del af forebyggelsen er derfor at gøre sådan nogle anonyme steder til ’nogens’ og tydeligt signalere, hvem det har en funktion for.

Godt samarbejde forebygger hærværk


Jens Pilholm, direktør i Civica

- De former for hærværk, vi typisk ser, er ødelagte kælderdøre, smadrede ruder og hærværk på elevatorernes døre og betjening. Vi oplever dog ikke samme grad af hærværk, som vi gjorde for nogle år tilbage, hvor særligt bandekonflikten på og omkring Bøgetorvet også betød store udgifter til blandt andet ødelagte overvågningskameraer. Nu er der godt hånd om bandekonflikten, og det mærker vi tydeligt. Vi har løbende et godt samarbejde med både politiet, SSP og andre professionelle i bydelen for at forebygge hærværk.

Hærværk gør beboere utrygge


Gunvor Christensen, chefanalytiker i VIVE

- Hærværk har en negativ påvirkning på beboernes oplevelse af tryghed i et boligområde, fordi hærværket bliver et meget tydeligt symbol på, at der hersker normer og værdier i området, der strider mod, hvad der er almindeligt socialt accepteret. Beboerne bliver simpelthen nervøse for, at der også foregår andre former for kriminalitet, når man oplever hærværk. Indbrud er umiddelbart en mere grænseoverskridende oplevelse for den enkelte, men ses og opleves ikke af så mange, som hærværk gør. Samtidig skaber hærværk hurtigt negative historier om et boligområde. I forhold til at styrke trygheden og minimere negative historier er der derfor også gode erfaringer med nul-tolerance overfor hærværk, hvor man med det samme sørger for at fjerne sporene og udbedre skaderne efter hærværk.

Seneste Artikler

En super SUB-aftale

Læs mere

Beboernes avis gennem 22 år

Læs mere

Somaliere i det fremmede

Læs mere

Mit liv ændrede sig radikalt på grund af avisen

Læs mere

Min livret Frikadeller og kartoffelsalat

Læs mere

Her kan du læse den seneste udgave af Vollsmose Avisen.

Læs her