Spring navigation over

Overblik: For og imod skolesammenlægning

2 teenagere ved skolebord kigger på en opgave i fællesskab H.C. Andersen Skolen mister 30 procent af eleverne, og man forventer også, at elevtallet falder yderligere, når 1.000 familier de kommende år skal flytte fra området. Arkivfoto

I august foreslog børn- og ungerådmand Susanne Crawley Larsen at lukke H.C. Andersen Skolen og samle børnene i Vollsmose på Abildgårdskolen. Trods protester fra lærere og forældre gav et flertal i Børn- og Ungeudvalget i slutningen af januar opbakning til at samle de kommende skolebørn i forårs-sfo på Abildgårdskolen. Den endelige beslutning om skolernes fremtid er endnu ikke taget. Vollsmose Avisen giver her et overblik over de forskellige holdninger i sagen. 

Hvad mener politikerne?

 • Der bliver færre elever i Vollsmose i fremtiden. Frem mod skoleåret 2024/2025 vil H.C. Andersen Skolen miste 30 procent af eleverne. Det svarer til 91 børn. På Abildgårdskolen forventer man et fald på 40 procent og 165 færre elever. Man forventer også, at elevtallet falder yderligere, når 1.000 familier de kommende år skal flytte fra området. Derfor vil børn- og ungerådmand Susanne Crawley Larsen (R) samle eleverne og dermed pengene på én skole for at kunne indfri de politiske ambitioner om at højne det faglige niveau blandt børnene i Vollsmose. Oveni er ambitionen, at Abildgårdskolen skal blive en attraktiv skole og et ’flagskib’ ved at skifte navn, bygges om og blandt andet have flere pædagoger, en socialpædagogisk leder og dobbeltlærerordning i dansk og matematik.
 • SF, Alternativet og Enhedslisten er imod skolesammenlægningen. SF mener for eksempel, at det ikke er optimalt at samle en stor gruppe af udsatte og sårbare børn på én skole, når man forsøger at gøre Vollsmose til et mere blandet boligområde.
 • Ved mødet i Børn- og Ungeudvalget i januar stemte Venstre, Radikale og Socialdemokratiet - og dermed et politisk flertal - for at samle begge Vollsmose-skolers forårs-sfo på Abildgårdskolen fra 1. marts i år. Sagen er desuden på dagsordenen i byrådet den 19. februar.

LÆS OGSÅ: Forældre og medarbejdere fra H.C. Andersen Skolen demonstrerer

Hvad mener lærere og forældre på H.C. Andersen Skolen?

 • Både Skolebestyrelsen og udvalget af medarbejdere (MED-udvalget) er imod forslaget om at lukke skolen. De ønsker, at elevernes skolegang skal være på H.C. Andersen Skolen.
 • Både forældre og lærere er bekymret for, at flere elever kommer til at opleve flere skoleskift. Det er ikke til gavn for hverken læring eller trivsel hos eleverne.
 • Skolebestyrelsen oplever, at deres børn er bekymret for, hvad der skal ske med de voksne, som har fulgt dem.
 • Skolebestyrelsen føler sig trampet på. De oplever ikke, at de har været inddraget i forslaget om at sammenlægge de to skoler. MED-udvalget oplever heller ikke, at forældrene har haft indflydelse på en stor forandringsproces.
 • MED-udvalget oplever ikke, at der er nogen gode argumenter for at sammenlægge de to skoler. De er uforstående over for at toppe de mange forandringer fra regeringens ghettoplan med en skolelukning, da det kan få negative konsekvenser for en i forvejen udsat gruppe børn og unge.
 • MED-udvalget påpeger desuden, at skolen i perioden 2014-2018 havde en beskeden fremgang i elevtal.

 

Hvad mener lærere og forældre på Abildgårdskolen?

 • Skolebestyrelsen er bekymret og frygter, at sammenlægningen af de to skoler vil skabe uro blandt skolens elever, forældre og personale, samt at det bliver en spareøvelse fra kommunens side.
 • Skolebestyrelsen ser dog også sammenlægningen af de to skoler som en nødvendig og rigtig beslutning, hvis der følger den nødvendige ro og økonomi med, så skolens personale faktisk har mulighed for at lykkes med opgaven.
 • Bestyrelsen understreger, at det er vigtigt, at eleverne udsættes for så få skole- og lærerskift som muligt.
 • Udvalget af medarbejdere (MED-udvalget) mener, at det er det rette tidspunkt at sammenlægge skolerne. For det faldende elevtal ville betyde, at man år efter år ville blive nødt til at nedlægge klasser og afskedige personale.
 • Det er en udfordring at samle to skoler med forskellige kulturer. Der skal planlægges en proces, hvor eleverne lærer hinanden godt at kende. Derudover skal forældrene inddrages, påpeger udvalget.
 • Udvalget understreger, at det kræver mange flere penge og midler, hvis skolesammenlægningen skal lykkes, og man samtidig skal indfri byrådets høje forventninger og ambitioner for Vollsmose.

Seneste Artikler

En super SUB-aftale

Læs mere

Beboernes avis gennem 22 år

Læs mere

Somaliere i det fremmede

Læs mere

Mit liv ændrede sig radikalt på grund af avisen

Læs mere

Min livret Frikadeller og kartoffelsalat

Læs mere

Her kan du læse den seneste udgave af Vollsmose Avisen.

Læs her