Spring navigation over

Kvinder sætter social kontrol til debat

Bydelssøstrene er kvinder fra Vollsmose, der gør en frivillig indsats for at hjælpe andre kvinder i bydelen blandt andet ved at oplyse dem om deres rettigheder og frihed til at bestemme over deres eget liv.

Vollsmoses bydelssøstre markerede FN’s internationale dag for afskaffelse af vold mod kvinder med et arrangement i Vollsmose. Her satte de fokus på negativ social kontrol.

Den nye teaterscene i Vollsmose var overtaget af faglige og personlige oplæg, paneldebat og somalisk sang, da Vollsmoses bydelssøstre i søndags satte fokus på negativ social kontrol. Anledningen var FN’s internationale dag for afskaffelse af vold mod kvinder, og teatersæderne var indtaget af kvinder fra Vollsmose, der var kommet for at markere dagen og blive klogere på negativ social kontrol.

- Negativ social kontrol og partnervold mod kvinder er et kæmpe problem i Danmark, og det problem vil Vollsmoses bydelssøstre gerne være med til at løse ved at hjælpe andre kvinder, siger Kefa Abu Ras, der er bydelskonsulent i Vollsmose Sekretariatet og tovholder for bydelssøstrene.

Psykisk vold kan være gentagende ydmygelser, kontrol og trusler. En undersøgelse fra 2018 viser, at psykisk vold er den mest udbredte form for vold - både i almindelighed og i parrelationer. I en anden undersøgelse skønnes det, at omkring 38.000 kvinder har været udsat for fysisk partnervold.

Sætte tanker i gang

Bydelssøstrene er kvinder fra Vollsmose, der gør en frivillig indsats for at hjælpe andre kvinder i bydelen blandt andet ved at oplyse dem om deres rettigheder og frihed til at bestemme over deres eget liv. Målet med konferencen om negativ social kontrol var derfor at sætte refleksioner i gang hos de fremmødte kvinder og oplyse om, hvor skadelig negativ social kontrol er, forklarer Kefa Abu Ras.

- Bydelssøstrene og jeg møder mange kvinder, der er udsat for negativ social kontrol, hvilket ofte også hænger tæt sammen med psykisk vold. Det er noget, der findes i alle miljøer, religioner og kulturer i hele landet - dermed også i Vollsmose - og det vil vi gerne bryde tabuet omkring, siger Kefa Abu Ras.

Oplysning er nøglen

Negativ social kontrol er, når et individ gennem pres, tvang eller vold begrænses i sin livsudfoldelse og ret til selvstændige valg angående eget liv og fremtid. Det gælder for eksempel den enkeltes selvbestemmelse over egen krop, frihed til at vælge venner, fritidsaktiviteter, religion, påklædning, uddannelse, kæreste eller ægtefælle. Til konferencen den 24. november var der blandt andet oplæg med psykologen Basim Osman samt Dialogkorpset og foreningen Eftertro, der delte personlige fortællinger om negativ social kontrol.

- Negativ social kontrol begrænser og ødelægger mennesker. Nogle forældre udfører kontrollen, fordi de ikke ved bedre, men tror, at de gør det bedste for deres børn. Derfor er oplysning om rettigheder og opdragelse så vigtig, hvis vi skal være med til at forebygge problemet, siger Kefa Abu Ras.

Gode forbilleder

Et af målene i ’Den sidste Vollsmoseplan’, som er Odense Byråds politisk aftale for den fremtidige udvikling af Vollsmose, er, at der skal udarbejdes en samlet og bydækkende strategi til bekæmpelse af negativ social kontrol. Den bekæmpelse starter hos forældrene, ifølge bydelssøstrene.

- Vi kvinder skal bygge hinanden op og motivere hinanden, så vi kan være gode forbilleder for vores børn. Men det kræver, at man har det godt psykisk og fysisk, siger Amal Isse fra Birkeparken, der er nyuddannet bydelssøster.

- Vi forældre skal åbne øjnene og opdrage vores børn godt. Det kræver, at vi ikke lukker os inde, men hjælper hinanden og bryder nogle tabuer, siger hun.

Seneste Artikler

En super SUB-aftale

Læs mere

Beboernes avis gennem 22 år

Læs mere

Somaliere i det fremmede

Læs mere

Mit liv ændrede sig radikalt på grund af avisen

Læs mere

Min livret Frikadeller og kartoffelsalat

Læs mere

Her kan du læse den seneste udgave af Vollsmose Avisen.

Læs her