Spring navigation over

Hvad er sandt eller falsk om nedrivninger i Vollsmose?

Nedrivningerne begynder tidligst i slutningen af 2021 i Bøgeparken. Der vil dog begynde omdannelser i Fyrreparken i 2020. Arkivfoto: Bjarne Andersen

Er det rigtigt, at nedrivningerne går i gang i 2020? Og er det dem med anden etnisk baggrund, der skal flytte ud? Vollsmose Avisen har afprøvet nogle af de udsagn, der for tiden går igen blandt beboere.

Siden planen for nedrivninger af boliger i Vollsmose blev præsenteret i maj, har snakken blandt beboere især handlet om nedrivninger, genhusning og i det hele taget regeringens såkaldte ghettoplan og byrådets Vollsmoseplan. Med så mange politiske planer og kompliceret lovgivning er det nemt at misforstå, hvad der præcis skal ske. Og det får diverse påstande til at gå fra mund til mund, oplever Nicki Goldmann fra Granparken. Han er formand for Samarbejdsrådet, der er det øverste organ for beboerdemokratiet i Vollsmose.

- Jeg kan godt forstå, hvorfor folk snakker meget om det, og hvorfor noget bliver forstået forkert. En bulldozer et sted i bydelen bliver hurtigt tolket som, at nu går nedrivningerne i gang. Og det passer ikke. Derfor bliver vi nødt til at holde os til det fakta, vi kan få i øjeblikket, siger Nicki Goldmann.

Vollsmose Avisen har derfor forholdt seks udsagn for Carsten Henriksen, programchef for Fremtidens Vollsmose & Boligstrategisk udvikling under Odense Kommune, der blandt andet koordinerer de politiske planer i Vollsmose.

 

Nedrivningerne i Vollsmose starter i 2020 - sandt eller falsk?

- Falsk. De første nedrivninger begynder tidligst i slutningen af 2021 i Bøgeparken. De beboere, der bliver berørt, vil blive kontaktet af deres boligorganisation cirka to år inden en nedrivning med henblik på en god løsning i forbindelse med genhusning. De omdannelser, der sker i forbindelse med den fysiske helhedsplan i Fyrreparken, begynder dog allerede i 2020.

 

Der ville have været en ny runde med forhandlinger om nedrivninger i Vollsmose, hvis der var blevet stemt nej til udviklingsplanen - sandt eller falsk?

- Falsk. Hvis repræsentantskaberne i boligorganisationerne havde stemt nej til den fremlagte lovbestemte udviklingsplan, ville processen i stedet være overdraget til Transport-, Bygnings - og Boligministeriet. Hvis ministeriet skulle tage over, ville nedrivningerne have været langt mere omfattende.

 

Man kan ikke blive internt genhuset i Vollsmose - sandt eller falsk?

- Både falsk og sandt. Hvis din bolig skal renoveres i forbindelse med de fysiske helhedsplaner i afdelingerne, så skal du genhuses midlertidigt. De midlertidige genhusninger vil så vidt muligt blive i Vollsmose. Hvis din bolig skal rives ned, så skal du genhuses permanent. De beboere, der skal genhuses permanent, vil blive genhuset forskellige steder i Odense.

 

Det er tilfældigt, hvilke boliger der skal rives ned - sandt eller falsk?

- Falsk. De boliger, som står til at blive nedrevet, er blevet valgt ud fra at ændre hele bydelens fysiske struktur, så der bliver plads til den ønskede udvikling af bydelen. Der bliver for eksempel plads til, at private investorer kan bygge nye attraktive boliger og bygninger til erhverv. Vi arbejder ud fra nogle helt grundlæggende principper for, hvad der skal til for at skabe en god og attraktiv bydel. Hele området skal åbnes op med nye veje og stier, og der skal være let adgang til de grønne områder.

 

Det er dem med anden etnisk baggrund end dansk, der skal flytte ud - sandt eller falsk?

- Falsk. Der er ikke blevet taget nogle valg i den lovbestemte udviklingsplan ud fra etnicitet. Nedrivningerne er ikke udvalgt på baggrund af de mennesker, der bor i bygningerne, men er blevet valgt for at skabe plads til den ønskede udvikling af området.

 

Nu kommer der en ny regering. Så bliver ghettoplanen og dermed kravet om nedrivninger trukket tilbage - sandt eller falsk?

- Falsk. Trods en ny regering er der ikke noget, der tyder på, at kravet om nedrivninger bliver trukket tilbage. Loven blev vedtaget af et bredt flertal i folketinget. Derfor fortsætter arbejdet efter den nuværende lovgivning.

Seneste Artikler

En super SUB-aftale

Læs mere

Beboernes avis gennem 22 år

Læs mere

Somaliere i det fremmede

Læs mere

Mit liv ændrede sig radikalt på grund af avisen

Læs mere

Min livret Frikadeller og kartoffelsalat

Læs mere

Her kan du læse den seneste udgave af Vollsmose Avisen.

Læs her