Spring navigation over

Hvad sker der med Vollsmoses udvikling?

I starten af maj bliver beboerne i Vollsmose præsenteret for den plan, der blandt andet omhandler nedrivninger af boliger. Arkivfoto: Bjarne Kjær Simonsen

Den 7. maj vil boligorganisationerne FAB og Civica fortælle beboere i Vollsmose, hvilke boliger der skal rives ned.

Hvilke boliger i Vollsmose skal rives ned? Og hvordan bliver man genhuset? Det er især de spørgsmål, der optager beboerne i øjeblikket. Men der går stadig lidt tid, før de to boligorganisationer i Vollsmose kan svare konkret.

- Vi kan endnu ikke fortælle, hvilke boliger der skal rives ned, selvom det er forståeligt, at det optager beboerne. Men det er vigtigt for os at sige, at vi tager genhusningsopgaven meget seriøst, og at alle berørte beboere vil få en samtale med en genhusningskonsulent, siger Hanne Rosenberg Christiansen, chef for udvikling af boligområder i FAB, der administrerer Fyrreparken, Birkeparken og Tjørnehaven.

FAB har foreløbigt meldt ud, at den såkaldte udviklingsplan, der er lovbestemt af Folketinget, primært vil påvirke Birkeparken. Her skal omkring 200 boliger på sigt rives ned. Tjørnehaven bliver ikke berørt, og Fyrreparken fortsætter med sin fysiske helhedsplan, der allerede er vedtaget.

- Der kommer til at ske store forandringer i Vollsmose, men beboerne kommer ikke til at stå alene, lyder det fra Hanne Rosenberg Christiansen.

Det konkrete indhold i udviklingsplanen præsenteres for de tre afdelinger i kulturhuset den 7. maj.

 

De sidste forberedelser

Hos boligorganisationen Civica, der blandt andet administrerer boligerne i Granparken, Lærkeparken, Egeparken og Bøgeparken, har man indkaldt beboerne i de pågældende afdelinger til et møde den 7. maj. Her vil indholdet af udviklingsplanen blandt andet blive præsenteret, og beboere får mulighed for at stille spørgsmål. Den seneste tid har repræsentanter fra Civica desuden deltaget i afdelingsmøder for at fortælle afdelingsbestyrelserne, hvad status er på planen.

- Lige nu er vi i forberedelsernes sidste fase og forsøger sammen med FAB og Odense Kommune at massere den lovbestemte plan, der skal sendes til boligministeriet, på plads, siger Nanna Muusmann, der er chef for kommunikation og boligstrategi i Civica.

- Vi tager arbejdet vældig seriøst, og vi er opmærksomme på, hvilke bekymringer planen giver anledning til. Vi er også opmærksomme på, at man gerne vil vide noget mere. Men vi synes, at det er vigtigt, at vi får præsenteret planen godt og ordentligt for mange på én gang. Derfor kan vi ikke fortælle om indholdet drypvist, fortsætter hun.

 

En lovbestemt plan

I december 2018 vedtog et flertal i Folketinget den lovgivning, der også er kendt som ’ghettoplanen’. Det er den lov, der bestemmer, at der skal laves en udviklingsplan for såkaldte hårde ghettoområder som Vollsmose. Planen - der bliver kaldt udviklingsplanen - skal vise, hvordan andelen af almene familieboliger kan nedbringes inden 2030.

For Vollsmose betyder det, at der skal nedrives cirka 1.000 boliger inden 2030. Til Vollsmose Avisen har udviklingsbestyrelsen, der består af formænd og næstformænd for boligorganisationerne, borgmesteren og de fire rådmænd,  tidligere fortalt, at nedrivningerne tidligst vil gå i gang i slutningen af 2021. Den lovbestemte udviklingsplan skal sendes til godkend-else i Transport-, Bygnings- og Boligministeriet senest den 1. juni.

Kaffemøder i Granparken, Bøgeparken og Birkeparken

Mød din boligorganisation og få svar på spørgsmål om udviklingen i Vollsmose over en kop kaffe, når Civica og FAB afholder kaffemøder den kommende tid.

Mandag den 29. april kl. 10.30 - 12.30: Civica holder kaffemøde i Granparkens fælleshus

Tirsdag den 30. april fra kl. 15.30 - 17.30: Civica holder kaffemøde i Bøgeparkens fælleshus

Torsdag den 9. maj kl. 15.00 - 18.30: FAB holder kaffemøde i Birkeparkens beboerhus

Torsdag den 23. maj kl. 15.00 - 18.30: FAB holder kaffemøde i Birkeparkens beboerhus

Seneste Artikler

En super SUB-aftale

Læs mere

Beboernes avis gennem 22 år

Læs mere

Somaliere i det fremmede

Læs mere

Mit liv ændrede sig radikalt på grund af avisen

Læs mere

Min livret Frikadeller og kartoffelsalat

Læs mere

Her kan du læse den seneste udgave af Vollsmose Avisen.

Læs her