Spring navigation over

Uddannelse og livschancer

Vollsmose har et stort antal af unge og børnefamilier. Men børn og unge på skolerne i boligområdet klarer sig dårligere fagligt end andre børn og unge i kommunen. Flere forlader grundskolen med så lave karakterer i folkeskolens afgangsprøve og med et så ringe udbytte af undervisningen, at de har svært ved at gennemføre en ungdomsuddannelse.

Transport- og Boligministeriets liste over udsatte boligområder og de såkaldte ghettoområder viser, at en meget stor andel af beboere i alderen 30 - 59 år alene har en grunduddannelse. Dårlige danskkundskaber er en væsentlig årsag til et lavere fagligt niveau og lavere karakterer i afgangsprøverne. Børnene og de unge i boligområdet præsterer generelt set dårligere end deres jævnaldrende i resten af kommunen i sprogtest. Et sprogligt løft og forældrenes opbakning har afgørende betydning for, at de på sigt har de samme muligheder i livet, som børn og unge i resten af Odense.

I et tæt samarbejde med den lokale folkeskole, daginstitutioner, uddannelsesvejledere og andre relevante parter arbejder BoligSocialt Hus – Vollsmose for, at flere børn og unge bliver løftet faglige og tager en uddannelse gennem følgende aktiviteter:

  • Rådgivning i forældrerollen (0-5 år)
  • Rådgivning i forældrerollen (6-16 år)
  • Uddannelsesindsats
  • Fritidsjobrådgivning

I det seneste nummer af Vollsmose Avisen sætter vi blandt andet fokus på, at mange foreninger i bydelen mangler plads. Du kan også læse vores guide til efterårsferien, og du kan se, hvilken overraskelse der gemmer sig i midten af avisen.

Læs her