Spring navigation over

Sammenhængskraft og medborgerskab

På trods af sociale problemer er der fremgang i boligområdets udvikling, og civilsamfundet udvikler sig positivt. Det skyldes først og fremmest bydelens ressourcestærke personer, som engagerer sig i blandt andet foreningsliv og beboernetværk. Politiets Tryghedsundersøgelse og undersøgelsen af naboskab og tryghed i boligområdet fra 2019 viser dog, at der fortsat er behov for indsatser, der styrker oplevelsen af tryghed og tillid i Vollsmose. Derfor skal lokale ildsjæle og frivillige beboere understøttes som en ressource i arbejdet med at styrke den sociale sammenhængskraft i boligområdet. Det skaber ikke kun en tryggere bydel, men styrker også den enkelte beboers medborgerskab, sociale netværk og kompetencer.

I et tæt samarbejde med beboerdemokrati, civilsamfund og det lokale fritids- og foreningsliv arbejder BoligSocialt Hus – Vollsmose for, at flere beboere i Vollsmose er en del af fællesskabet og deltager aktivt i samfundet gennem følgende aktiviteter:

  • Medborgerskab og frivillighed
  • Bydelssøstre
  • Bydelsbrødre
  • Beboerredaktion

En ny klinik for seksuel sundhed, bedre tandbørstning og til kamp mod madspild. Det er nogle af historierne i i dette nummer af Vollsmose Avisen. Avisen holder nu pause indtil august.

Læs her