Spring navigation over

Kriminalitetsforebyggelse

Vollsmose har - som andre tilsvarende udsatte boligområder - udfordringer med kriminalitet og uhensigtsmæssig adfærd. Det skaber usikkerhed og utryghed for beboerne, og det giver bydelen et dårligt omdømme. Hvor 85,3 % af borgerne i Fyns Politikreds, ifølge Politiets Tryghedsundersøgelse fra 2019, følte sig trygge i deres nabolag, viser selvsamme undersøgelse, at det kun er 76,3 % af beboerne i Vollsmose, der føler sig trygge i deres nabolag. Undersøgelsen af naboskab og tryghed, som blev lavet under den boligsociale helhedsplan i november 2019, viser samme tendens. Her svarede 73 % af beboerne i Vollsmose, at de føler sig trygge i boligområdet.

Andelen af dømte er desuden højere end i resten af Odense Kommune. Det viser Transport- og Boligministeriets liste over udsatte boligområder og de ghettoområder. Der er desuden cirka tre gange så mange kriminalitetsbekymringer for børn og unge i Vollsmose sammenlignet med resten af Odense. Derudover er der en tendens til, at børn i boligområdet tidligere end børn i det øvrige Odense udviser kriminalitetsbekymrende adfærd.

Vollsmose skal være en tryg bydel at færdes i med mindre kriminalitet og med bedre forebyggelse for børn og unge, der er i en risiko for senere at begå kriminalitet. I et tæt samarbejde med Odense Kommune, Fyns Politi og lokal- og civilsamfund arbejder BoligSocialt Hus - Vollsmose derfor på at forebygge kriminalitet, støtte børn og unge i et liv uden kriminalitet og øge trygheden gennem følgende aktiviteter:

  • Direkte i Job
  • Kriminalitetsforebyggelse i netværk
  • Tryghedsvandringer
  • Tidlig kriminalitetsforebyggelse

Desuden bidrager de boligsociale indsatser til at forebygge kriminalitet ved at hjælpe beboere med at færdiggøre en uddannelse, få en plads på arbejdsmarkedet og blive en del af samfundets positive fællesskaber.


I det seneste nummer af Vollsmose Avisen sætter vi blandt andet fokus på, at mange foreninger i bydelen mangler plads. Du kan også læse vores guide til efterårsferien, og du kan se, hvilken overraskelse der gemmer sig i midten af avisen.

Læs her