Spring navigation over

Beskæftigelse

Ledigheden i Vollsmoses ni afdelinger er markant højere end i det øvrige Odense - helt konkret næsten tre gange så høj. Ifølge Transport- og Boligministeriets liste over udsatte boligområder og ghettoområder står omkring halvdelen af beboerne i Vollsmose uden for arbejdsmarkedet eller uddannelse. Det har store konsekvenser både menneskeligt og økonomisk, og risikoen for, at den næste generation heller ikke får fodfæste på arbejdsmarkedet, er markant.

Mange af de ledige i boligområdet er derudover langt fra arbejdsmarkedet, så der er behov for en række ekstra indsatser og støtte for at afhjælpe den høje ledighed. For den enkelte kan der være flere forskellige barrierer, der gør vejen ind eller tilbage på arbejdsmarkedet vanskelig. Nogle beboere har helt praktiske udfordringer med at skrive en ansøgning og lave et cv. Andre mangler uddannelse eller sprogkundskaber, har fysiske eller psykiske lidelser eller familiære problemer.

De boligsociale indsatser tilpasses den enkelte beboers behov og udfordringer. Gennem rådgivning og sparring understøttes beboeren i at komme væk fra ledighed og udsathed og få et liv med arbejde og positive fællesskaber. Målet med indsatsområdet er at understøtte, at flere bebeboere i boligområdet bliver tilknyttet arbejdsmarkedet.

I et tæt samarbejde med det kommunale beskæftigelsesområde arbejder BoligSocialt Hus - Vollsmose for, at flere beboere kommer i arbejde gennem følgende aktiviteter:

  • Fremskudt kommunal beskæftigelsesindsats 
  • Beskæftigelsesmentor for aktivitetsparate 
  • Beskæftigelsesmentor for jobparate 
  • Uddannelses- og beskæftigelsesmentor 
  • Virksomhedsrettede indsatser

I det seneste nummer af Vollsmose Avisen sætter vi blandt andet fokus på, at mange foreninger i bydelen mangler plads. Du kan også læse vores guide til efterårsferien, og du kan se, hvilken overraskelse der gemmer sig i midten af avisen.

Læs her