Nyttige links

Hermed et udpluk af organisationer, projekter og fællessekretariater, der beskæftiger sig med det boligsociale område.


Landsbyggefonden

Center for Boligsocial Udvikling

Boligselskabernes Landsforening (BL)


Boligsocialnet

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet

Social- og Indenrigsministeriet

Udlændinge- og Integrationsministeriet

Vollsmose Sekretariatet