Skt. Klemensparken

Boligområdet Skt. Klemensparken er placeret i Odense S og rummer 238 lejemål med omkring 461 beboere. Det er et boligområde bestående af gårdhavehuse og rækkehuse med grønne områder og legepladser, som er omgivet af åbne marker og Odense Ådal. I december 2020 vedtog byrådet i Odense en fysisk helhedsplan for Skt. Klemensparken, som blandt andet skal udbedre indeklimaet i boliger og fremtidssikre afdelingen med attraktive og tidssvarende boliger.

Skt. Klemensparken er også kendetegnet ved en række udfordringer. En stor andel af beboerne har ikke en tilknytning til arbejdsmarkedet, der er en høj procentdel af aktive børn- og ungesager og der bor mange enlige forsørgere.

Visionen for Skt. Klemensparken er, at boligområdet bliver en endnu mere attraktiv og velfungerende bydel i Odense, hvor den enkelte har de samme muligheder som i det øvrige Odense. Det mål understøtter og bidrager den boligsociale helhedsplan til ved at løfte beboerne socialt.

Det boligsociale arbejde i Skt. Klemensparken er centreret omkring fire forskellige indsatsområder rammesat af Landsbyggefonden:

Den boligsociale helhedsplan for BoligSocialt Hus - Skt. Klemensparken løber fra den 1. januar 2018 til den 31. maj 2021 og dækker også boligområderne Rising, Korsløkken og Ejerslykke. 

Hent planen her.