Spring navigation over

Tryghed og trivsel

Gennem tiden er der i Rising opstået stærke interne, lokale fællesskaber, men naboskabet og den sociale sammenhængskraft i området er stadig svagere end i andre almene boligområder. Indsatsen har derfor fokus på forskellige aspekter af at styrke trygheden og trivslen i området.

BoligSocialt Hus – Rising understøtter sociale og netværksfremmende aktiviteter, der støtter op om beboernes frivillighed og fungerer som brobygger mellem de forskellige beboergrupper. Flere børn og unge skal desuden have et positivt og aktivt skole- og fritidsliv.

I et tæt samarbejde med Odense Kommune og det lokale fritids- og foreningsliv arbejder BoligSocialt Hus - Rising for, at trygheden og trivslen bliver øget blandt beboerne gennem følgende aktiviteter:

  • Opsøgende relationsarbejde blandt de unge
  • Styrkelse af naboskab og sammenhængskraft

En ny klinik for seksuel sundhed, bedre tandbørstning og til kamp mod madspild. Det er nogle af historierne i i dette nummer af Vollsmose Avisen. Avisen holder nu pause indtil august.

Læs her