BoligSocialt Hus’ publikationer


Når naboskabet bliver svært

Publikationer fra tidligere boligsociale helhedsplaner


Korsløkken Helhedsplan 2015 – 2018

Risingplanen - Helhedsplan 2013-2017, version 1

Risingplanen - Helhedsplan 2013-2017, version 2

Risingplanen - Slutevaluering

Skt. Klemensparken - Slutevaluering

Stærmosegården - Helhedsplan 2014-2019

Stærmosegården - Naboskabsundersøgelse 2016

Stærmosegården - Naboskabsundersøgelse 2018

Stærmosegården - Slutevaluering

Øvrige publikationer


Ingen pt.