Den boligsociale helhedsplan


Den boligsociale helhedsplan 2017 - 2021

Bestyrelsen for BoligSocialt Hus

Jacob Michaelsen

Formand for bestyrelsen for BoligSocialt Hus

Direktør, Fyns Almennyttige Boligselskab

Mette Thue Sørensen

Næstformand for bestyrelsen for BoligSocialt Hus

Projektkoordinator,
Borgmesterforvaltningen,
Odense Kommune

Erling Nielsen

Medlem af bestyrelsen for BoligSocialt Hus

Formand i organisationsbestyrelsen, Fyns Almennyttige Boligselskab

Søren Damgaard

Medlem af bestyrelsen for BoligSocialt Hus

Næstformand i organisationsbestyrelsen, Civica

Nanna Muusmann

Medlem af bestyrelsen for BoligSocialt Hus

Chef for kommunikation og boligstrategi, Civica

Tessa Johansen

Medlem af bestyrelsen for BoligSocialt Hus

Formand for organisationsbestyrelsen, Arbejdernes Boligforening Odense

Helle Jacobsen

Medlem af bestyrelsen for BoligSocialt Hus

Direktør, Arbejdernes Boligforening Odense

René Bøye

Medlem af bestyrelsen for BoligSocialt Hus

Formand i organisationsbestyrelsen, Odense Boligsleskab

Henrik Clausen

Medlem af bestyrelsen for BoligSocialt Hus

Partner, Domhusgaarden Ejendomsadministration,
Odense Boligselskab

Jane Findahl

Medlem af bestyrelsen for BoligSocialt Hus

Koncernchef, Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, Odense Kommune

Morten Madsen

Medlem af bestyrelsen for BoligSocialt Hus

Familie- og Velfærdschef, Børn- og Ungeforvaltningen, Odense Kommune

Ole Holm

Konsulent

Forebygger, Fyns Politi

Ole Jensen

Sekretær for bestyrelsen for BoligSocialt Hus