Spring navigation over

Uddannelse og beskæftigelse

I Korsløkken er en stor del af beboerne uden for arbejdsmarkedet. Ydermere har en høj andel af de voksne beboere kun folkeskolens afgangseksamen som højeste uddannelsesniveau. Derfor er en væsentlig del af den nuværende boligsociale indsats fokuseret på at hjælpe ledige beboere ind på arbejdsmarkedet og i gang med uddannelse.

Formålet med aktiviteterne under indsatsområdet Uddannelse og Beskæftigelse er primært at få flere i job eller i uddannelse, at flere beboere rykker tættere på arbejdsmarkedet, at børn og unge klarer sig bedre i skolen, at øge uddannelsesgraden og øge beskæftigelsesgraden.

Derfor arbejder BoligSocialt Hus - Korsløkken tæt sammen med relevante parter i Odense Kommune om at få flere i arbejde og uddannelse gennem følgende aktiviteter:

  • Lektiecafé
  • Læringsværksted
  • Fritidsjobvejledning
  • Boligsocial job- og uddannelsesvejledning
  • Uddannelses- og beskæftigelsesmentor
  • Virksomhedsrettede indsatser
  • Fremskudt kommunal beskæftigelsesindsats

En ny klinik for seksuel sundhed, bedre tandbørstning og til kamp mod madspild. Det er nogle af historierne i i dette nummer af Vollsmose Avisen. Avisen holder nu pause indtil august.

Læs her