Spring navigation over

Kriminalpræventiv indsats

Beboerne i Korsløkken oplever i perioder utryghed, kriminalitet og uacceptabel adfærd, og en høj andel af beboerne har en dom for lovovertrædelser sammenlignet med tal på landsplan. For at dæmme op for og minimere dette har den kriminalpræventive indsats i BoligSocialt Hus fået en særlig opmærksomhed i perioden 2019-2021, hvor der arbejdes på tværs af boligområder for at sikre en vedvarende positiv ændring og mulighed for bredere koordinering med samarbejdspartnere.

Korsløkkeparken skal være et trygt område at færdes i med mindre kriminalitet, færre beboere med en dom og flere beboere i arbejde. I et tæt samarbejde med Odense Kommune, Fyns Politi og lokal- og civilsamfund arbejder BoligSocialt Hus - Korsløkkeparken derfor på at forebygge kriminalitet og øge trygheden gennem aktiviteterne:

  • Tryghedsvandringer
  • Kriminalitetsforebyggelse i netværk
  • Direkte i Job

Desuden bidrager de boligsociale indsatser til at forebygge kriminalitet ved at hjælpe beboere med at færdiggøre en uddannelse, få en plads på arbejdsmarkedet og blive en del af samfundets positive fællesskaber.


En ny klinik for seksuel sundhed, bedre tandbørstning og til kamp mod madspild. Det er nogle af historierne i i dette nummer af Vollsmose Avisen. Avisen holder nu pause indtil august.

Læs her