Spring navigation over

Forebyggelse og forældreansvar

Korsløkken er kendetegnet ved, at der bor en stor andel af familier, børn og unge. Skolefraværet blandt områdets børn er højere end gennemsnittet på by- og landsplan. Det høje og stigende fravær har store konsekvenser for elevens udvikling og faglige præstationer, hvilket øger risikoen for fravær og frafald på efterfølgende ungdomsuddannelser.

I Korsløkken er også markant færre af de helt små børn i daginstitution i forhold til niveauet på by- og landsplan. Det har betydning for børnenes udvikling, trivsel og faglighed. Tidlig forebyggelse handler i høj grad om at forsøge at bryde den negative sociale arv på forskellige centrale tidspunkter i barnets liv, hvor forældrene har et særligt ansvar og en særlig støttende opgave.

Derfor arbejder BoligSocialt Hus - Korsløkken med at styrke forældrekompetencer og trivslen blandt småbørn, så flere børn og unge har et aktivt skole- og fritidsliv og får et fagligt løft i form af øget karaktergennemsnit.

I et tæt samarbejde med daginstitutioner, uddannelsesvejledere, skoler og ungdomscentre arbejder BoligSocialt Hus – Korsløkkeparken for at styrke børns og forældres kompetencer, socialisering og trivsel gennem følgende aktiviteter:

  • Boligsociale familiekurser
  • Tidlig forebyggende indsats
  • Brobygning mellem skoleliv, institutionsliv, fritidsliv og forældre

I det seneste nummer af Vollsmose Avisen sætter vi blandt andet fokus på, at mange foreninger i bydelen mangler plads. Du kan også læse vores guide til efterårsferien, og du kan se, hvilken overraskelse der gemmer sig i midten af avisen.

Læs her