Presse

Journalister, der vil vide mere om vores arbejde i BoligSocialt Hus, eller ønsker viden inden for det boligsociale arbejde eller Vollsmose, Ejerslykke, Rising, Korsløkken eller Skt. Klemensparken, kan kontakte: 

Chef for BoligSocialt Hus Ole Jensen på telefon 28 90 45 74 eller på mail olj@boligsocialthus.dk

Redaktør for Vollsmoses medier og beboerredaktionen Signe Lene Christiansen på
telefon 20 41 48 79 eller på mail silch@vollsmose.dk