Spring navigation over

Vollsmose Sekretariatet udgiver årsberetning

Hvordan arbejder Vollsmose Sekretariatet med at udvikle Vollsmose til at blive en mere integreret bydel i Odense, og hvilke aktiviteter karakteriserede særligt 2017? Det kan du læse om i årsberetningen for 2017, der netop er udkommet.

– Meget glædeligt viser lokale målinger, at det også i 2017 er gået den rigtige vej i bydelen. Flere beboere er kommet i arbejde, og beboernes gennemsnitlige indkomstniveau ligger fortsat så højt, at Vollsmose for andet år i træk kun opfylder fire ud af fem kriterier på ghettolisten. Således opsummerer bestyrelsesformand, Jens Pilholm, Vollsmoses overordnede udvikling i forordet til den årsberetning, som Vollsmose Sekretariatet netop har udgivet.

Udover de aktuelle nøgletal for Vollsmose, giver årsberetningen også et indblik Vollsmose Sekretariatets arbejde med at udvikle Vollsmose fra at være et særligt udsat boligområde til at blive en bydel i Odense. Årsberetningen kredser om de fire strategiske hovedemner, som Vollsmose Sekretariatets bestyrelse har haft fokus på i 2017; nemlig flere i arbejde, højere uddannelsesniveau, styrket civilsamfund og flere virksomheder i bydelen.

Se Vollsmose Sekretariatets årsberetning  for 2017

Hvordan arbejder Vollsmose Sekretariatet med at udvikle Vollsmose fra at blive en mere integreret bydel i Odense, og hvilke aktiviteter karakteriserede særligt 2017? Det kan du læse om i årsberetningen for 2017, der netop er udkommet.

Seneste Artikler

Nye lister over udsatte boligområder: Udviklingen går den rette vej

Læs mere

Opskrifter til at undgå madspild

Læs mere

Spande bliver til potter

Læs mere

Jette fra Korsløkken er ambassadør for miljøet

Læs mere

Affaldssortering kan aflæses i huslejen

Læs mere

Her kan du læse den seneste udgave af Vollsmose Avisen.

Læs her