Spring navigation over

Samarbejde får ledige i arbejde

Asta og Jens Ignatiussen (t.v.) får sparring undervejs i deres jobsøgning af Vollsmose Sekretariatets beskæftigelsesmentor Henrik Skov Olsen.

Et tæt samarbejde mellem Jobcentret og Vollsmose Sekretariatet får ledige i Vollsmose i arbejde og uddannelse.

I godt et år har medarbejdere fra Odense Kommunes Jobcenter siddet i Vollsmose Sekretariatet flere gange om ugen. Den fremskudte indsats skal skabe et tættere samarbejde mellem Vollsmose Sekretariatets beskæftigelsesmentorer og kommunens uddannelsesrådgivere om at lave en mere målrettet indsats i forhold til at løfte den enkelte ud af ledighed og ind i beskæftigelse eller uddannelse. Og noget tyder på, at modellen virker.

Samarbejdet giver store gevinster

Det tætte samarbejde var blandt andet medvirkende til, at der i 2017 var 30 ledige i Vollsmose, som allerede undervejs i deres rådgivningsforløb fik arbejde eller kom godt i gang med en uddannelse.

Andre fik styrket deres ståsted i livet, så de kom nærmere deres mål om at få et job eller en plads på skolebænken. Det betyder konkret, at de er gået fra at være aktivitetsparate til at være jobparate, og nu er klar til at komme i job og modtage Jobcentrets aktive tilbud.

Beboerne mærker forskellen

Vollsmose Sekretariatets evalueringer af rådgivningsforløbene viser, at beboerne også har taget godt imod den nye praksis. De oplever, at den nye arbejdsmetode, der involverer både kommunale og boligsociale medarbejdere i beskæftigelsesindsatserne, giver rigtig god mening.

– Nu ser jeg Jobcentret som en samarbejdspartner. Det gjorde jeg ikke før, fortæller en beboer, der har været gennem et rådgivningsforløb i Vollsmose Sekretariatet.

Udvider samarbejdet

De gode resultater har sat ekstra skub under samarbejdet i 2018. Hvor der sidste år sad fire medarbejdere fra Odense Kommunes Jobcenter i Vollsmose Sekretariatet tre dage om ugen, kommer der fremadrettet til at sidde seks medarbejdere fordelt på fire af ugens dage.

– Vi er begejstrede for, at de kommunale og boligsociale medarbejdere så hurtigt har formået at bruge hinandens kompetencer bedst muligt til at understøtte de lediges vej ud i arbejde. Derfor er det også rigtig glædeligt, at endnu flere beboere i Vollsmose nu kan få en mere målrettet hjælp og sparring, siger Nanna Muusmann, chef i Vollsmose Sekretariatet.

Mentorer med lokalt kendskab

Udover at endnu to medarbejdere fra Jobcentret får arbejdsplads i Vollsmose Sekretariatet nogle dage om ugen, så har samarbejdet i 2018 også udviklet sig på et andet område.

Uddannelsesrådgiverne i Odense Kommune kan nu tilbyde den enkelte ledige i Vollsmose et forløb med en af Vollsmose Sekretariatets beskæftigelsesmentorer som en del af planen for at få den ledige i arbejde. Dermed er der helt systematisk sat mere fokus på at bruge de kompetencer, som ligger i Vollsmose Sekretariatets beskæftigelsesindsats.

– Beskæftigelsesmentorerne i Vollsmose Sekretariatet er lokalkendte og kender kulturen i Vollsmose, og det giver en bedre relation og et bedre samarbejde med den ledige om at blive jobparat eller komme i arbejde, fortæller Marie Strøe Lind, afdelingsleder i aktivitetsrådgivningen i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen i Odense Kommune.

Hun forklarer, at beskæftigelsesmentorerne eksempelvis er rigtig gode til at spotte de rette praktikpladser i beboernes nærområde og finde de steder, hvor samarbejdet med en potentielt kommende arbejdsgiver har de bedste muligheder for at blive vellykket og til gavn for både den ledige og arbejdspladsen.

– Det tætte samarbejde med Vollsmose Sekretariatets beskæftigelsesmentorer giver en mere helhedsorienteret tilgang til den enkelte borger, hvor vi nemmere kan forebygge de faldgruber, der kan opstå undervejs. Det kan eksempelvis handle om at kunne møde stabilt og til tiden i en praktikplads, og her kan en tæt kontakt mellem den ledige og en beskæftigelsesmentor sikre, at vi undgår nogle af de uheldige situationer, der ellers kan opstå, fortæller Marie Strøe Lind.

Medio 2018 vil Odense Kommune se nærmere på, om de nye samarbejdsmetoder i Vollsmose afkorter vejen fra ledighed til arbejde i forhold til tidligere.

Et tæt samarbejde mellem Jobcentret og Vollsmose Sekretariatet får ledige i Vollsmose i arbejde og uddannelse.

Seneste Artikler

En super SUB-aftale

Læs mere

Beboernes avis gennem 22 år

Læs mere

Somaliere i det fremmede

Læs mere

Mit liv ændrede sig radikalt på grund af avisen

Læs mere

Min livret Frikadeller og kartoffelsalat

Læs mere

Her kan du læse den seneste udgave af Vollsmose Avisen.

Læs her