Spring navigation over

Mette Beck Frost er ansat som sekretariatsleder

Fra den 1. november er Mette Beck Frost ansat som sekretariatsleder i Vollsmose Sekretariatet. Hun fortsætter dermed den daglige ledelse af Vollsmose Sekretariatet, da hun siden den 1. oktober har siddet som konstitueret sekretariatsleder.

Mette Beck Frost har siden den 1. september 2016 været ansat i Vollsmose Sekretariatet, hvor hun har haft ansvaret for sekretariatets afdeling for social udvikling.

Som sekretariatsleder får Mette Beck Frost ansvar for arbejdet med den boligsociale helhedsplan for Vollsmose, der er fastlagt frem til udgangen af september 2020. Det handler om den samlede række af boligsociale indsatser og aktiviteter, der ligger inden for de fire delaftaler i planen. Konkret drejer det sig om indsatser, der styrker uddannelse og beskæftigelse, tryghed og trivsel, forebyggelse og forældreansvar samt en række kriminalpræventive indsatser.

Det betyder samtidig, at arbejdet med byudvikling og erhvervsudvikling i Vollsmose ikke længere er placeret i Vollsmose Sekretariatet. Det arbejdet vil fremover ligge i en udviklingsbestyrelse og en styregruppe under borgmesterforvaltningen i Odense Kommune. Den nye organisering forventes at træde i kraft i løbet af november eller december 2018.

Som et lokalt sekretariat i bydelen vil Vollsmose Sekretariatet indgå i et samarbejde med udviklingsbestyrelsen og styregruppen i forhold til både eksisterende og kommende planer for byudvikling og erhvervsudvikling i Vollsmose.

Seneste Artikler

Nye lister over udsatte boligområder: Udviklingen går den rette vej

Læs mere

Opskrifter til at undgå madspild

Læs mere

Spande bliver til potter

Læs mere

Jette fra Korsløkken er ambassadør for miljøet

Læs mere

Affaldssortering kan aflæses i huslejen

Læs mere

Her kan du læse den seneste udgave af Vollsmose Avisen.

Læs her