Spring navigation over

Indsatser skal have effekt

Arbejdet med kvalitativ evaluering har blandt andet vist den positive gevinst, at det giver et styrket samarbejde mellem beboerne og de boligsociale medarbejdere.

Vollsmose Sekretariatet følger effekten af de boligsociale indsatser tæt gennem løbende kvantitative og kvalitative evalueringer.

25 beboere fra Vollsmose er i 2017 trådt ud af arbejdsløshedskøen og ind på arbejdsmarkedet som resultat af et styrket samarbejde mellem Odense Kommune og Vollsmose Sekretariatet samt ikke mindst den enkelte borger selv. Indsatsen, som indebærer en boligsociale beskæftigelsesmentor, er blot én ud af de 15 indsatser i den boligsociale helhedsplan for bydelen, der ved udgangen af hvert år evalueres for at dokumentere effekten.

– Det er afgørende, at vores indsatser virker, og at vi kan påvise en effekt. Det er vigtigt, at vi hele tiden kan dokumentere, at vores supplerende indsatser til de almindelige velfærdstilbud er pengene værd, ellers skal vi justere på dem, siger Nanna Muusmann, chef i Vollsmose Sekretariatet.

Den dokumenterede virkning af indsatserne i særligt udsatte boligområder er også noget, man følger tæt på landsplan. Center for Boligsocial Udvikling, CFBU, har i en ny udgivelse samlet erfaringer og resultater fra 33 forskellige områdefokuserede indsatser. Den viser overordnet, at især uddannelsesindsatserne og de kriminalpræventive indsatser lykkes med at få de unge i gang med en uddannelse og at holde dem væk fra kriminalitet.

Kvalitativ evaluering styrker rådgivningsforløb
Det seneste år har Vollsmose Sekretariatet – udover den kvantitative evaluering – også arbejdet systematisk med at evaluere på de kvalitative målsætninger i den boligsociale helhedsplan for Vollsmose 2016-20. Et fokus, der ikke var i den tidligere helhedsplan.

De kvalitative målsætninger handler blandt andet om, hvorvidt beboerne føler sig styrkede i forhold til at komme i arbejde og uddannelse, om de trives bedre i skolen, oplever at de er bedre rustet til at udfylde forældrerollen, er mere motiverede for at komme i fritidsjob eller eksempelvis oplever, at de gør en forskel for bydelens omdømme og fællesskaber.

– Ikke alene kan de kvalitative evalueringer bruges til at måle på effekten, de øger også vores muligheder for at få øje på beboerens ressourcer og potentiale for udvikling. Det giver simpelthen et bedre og mere effektivt samarbejde mellem beboeren og den boligsociale medarbejder hen mod målet, forklarer Nanna Muusmann om den nye evalueringsmetode og fortsætter:

– Vi kan se, at de beboere, der er blevet støttet gennem Vollsmose Sekretariatets indsatser, har gennemgået en proces, hvor de er blevet kritisk bevidste om deres egen livssituation. Det har ført til konkrete handlinger, som har styrket beboerne og bragt dem tættere på deres mål, slutter Nanna Muusmann.

Med et strategisk mål om at forandre Vollsmose fra et særligt udsat boligområde til en bydel i Odense arbejder Vollsmose Sekretariatet med samskabende processer inden for boligsocial udvikling, erhvervsudvikling og byudvikling.

Vollsmose Sekretariatet er en projektorganisation, der leverer en række supplerende indsatser, som koordineres nøje med de almene velfærdstilbud i Odense Kommune.

Vollsmose Sekretariatet følger effekten af de boligsociale indsatser tæt gennem løbende kvantitative og kvalitative evalueringer.

Seneste Artikler

Anmeldelse af bogen ”Fra Den Mørke Side”

Læs mere

Vollsmose Torv skal genopstå i ny form

Læs mere

Nyt kapitel i omdannelsen – fra firkant til fire kvarterer

Læs mere

Morooj og Najlaa lærer at cykle med AOF

Læs mere

Abdallah skal bokse historisk landskamp

Læs mere

Her kan du læse den seneste udgave af Vollsmose Avisen.

Læs her